لیـــــــــــــــراوی
نو یافته هایی از تاریخ و فرهنگ خلیج فارس
درباره وبلاگ


لیراوی نام یک طایفه و ناحیه در کناره ی خلیج فارس با بیش از 700 سال تاریخ روشن می باشد و بلوک لیراوی به طور کامل در شهرستان دیلم (استان بوشهر ) واقع شده است. لیراوی در قرن هشتم هجری از طوایف مشهور لر بزرگ و دارای دوبخش لیراوی بالابند و دشت لیراوی بوده. نخستین شخصیت تاریخی آن شیخ محمود لیراوی در اواخر سال 792 توسط شاه منصور آل مظفر حکومت قلعه گل و گلاب - زیدان و بندر مهروبان را به دست گرفت(مثلثی که حدود جغرافیایی دشت لیراوی را تعیین می کند).
لیراوی ها در طول 700 -800 سال اخیر نقش برجسته ای در تاریخ ایران زمین داشته اند مانند امیر جلال الدین مسعودشاه لیراوی [867تا896] سرخیلی لشکر قراقوینلوها و امارت دیوان اغوزی آق قویونلو ها را برعهده داشت و در شمار "امرای کبار" فارس بود.
لیراوی های ساکن در بالابند(کوه) به ایلات بهمئی ، طیبی ، خدری ، شیرعالی ، یوسفی و ... و در دشت لیراوی(دامن بند) نیز به ایلات خضری ، باباحسنی ، خواجه گیری ، اکبرغالبی ، چاه تلخی ، کاوی ، احمد حسینی ، بوالفتحی ، بویراتی ، گرّه ای و ... تقسیم می شوند.
پراکندگی و سکونت گاه های طوایف لیراوی پیش از صد ساله اخیر :
استان بوشهر ؛ علاوه بر دهستان های لیراوی در شهرستان دیلم در شهرستان بوشهر بلوک انگالی (هفت جوش و حیدری ) دشتستان : سعدآباد ، شبانکاره، در تنگستان (خضری تنگستانی مشهور به خذرو).
استان فارس روستاهای سیف آباد و بالاده از بخش جره کازرون ، روستای بورکی در بخش خشت .
استان چهارمحال و بختیاری روستای لیرابی در شهرستان اردل.
استان خوزستان شهرستان های باغملک و رامهرمز (بهمئی ها ).
استان کوه گیلویه و بویر احمد شهرستانهای بهمئی ، گچساران و دهدشت .


قدم در ساحل پاییز می زد
فلوتی داغ و حزن انگیز می زد
نه تنها از دلش می زد غریبه
خدایا از دل من نیز می زد

مدیر وبلاگ : علیرضا خلیفه زاده
برچسبها
یکشنبه 26 مرداد 1393 :مدیر وبلاگ لیراوی : علیرضا خلیفه زاده
درویش های امامزاده حمزه در دشت غزاله حوالی ماهشهر خود را اصالتاً اهل شول حیات داود می دانند م. درویش از جوانان محقق این خاندان در وبلاگ ارض المقدسه الحمزویه شرحی آورده است . آنها ظاهرا از شول ابتدا به سلطان آباد رامهرمز رفته اند و سپس شعبه ای دشت غزاله رفته و عهده دار درویشی شاهزاده حمزه شده اند این تحقیقات قطعا توسط آن جوان پزتلاش پیگیری خواهد شد و حقایق بیشتری منتشر خواهد کرد.

خاندان درویش شول :

 پژوهش: م . درویش

بعداز شهادت حضرت امامزاده اباالقاسم المرتضی حمزه بن موسی الکاظم علیهماالسلام در بلدومنطقه دشت غزاله ، درصبح اوّل ذی القعده سال دویست وچهار هجری قمری درسجده نماز صبح، درکفّة نهر غزاله، به امر ودستورمآمون لعین ،بدست حاکم منطقه که شخصی بنام محمّدغزاّلی بوده است و بردن رآس شریفشان به منطقه ری،اولاد وذریه ی ایشان به دلیل فشار حکومتهای ظلم محلی وخلفای جورعباسی به مناطق مختلف وبلادسرزمینهای اسلامی روانه میشوند که طوایف وعشیره های متعددی از سادات بنی حمزه بن موسی الکاظم علیهماالسلام در بلادوممالک اسلامی تاکنون موجودند که منجمله ی اولاد ایشان، فرزند ارشدشان ،حضرت آقاامامزاده ابوالحسن قاسم بن حمزه علیهماالسلاممعروف به شاه صدرالدین به منطقه قوم شول گپ بلوک حیات داوود ساکن میشود ودر محلی که بعدها بنام گمارون نامیده میشود،سکنی میگزیندکه اولاد ایشان ازآنجابه شهرها وروستاهای کشور پراکنده میشوندوکماکان تعدادی از سادات درآن محل تاکنون زندگی میکنند.درطی قرون متمادی،درهردورانی سادات برای ماندن به نزد مرقدمطهر امامزاده حمزه علیه السلام میآمدندولی  بعدازمدتی حکومت ظالم وقت، ایشان را اذیت میکردوتحت فشار قرار میداد وایشان مجبور به فرار یابه شهادت میرسیدندتااینکه درحدودبیش از دویست وپنجاه  سال پیش،همزمان باتسلط ایل قاجار بر ایران،تیره ای ازسادات منطقه شولستان که از زمان جدّ اعلای خود( نوه امام هفتم)کم وبیش در منطقه شولستان وگمارون  سکونت داشتند و اولادایشان در منطقه حیات داوود(شول گپ)درجنوب کشور زندگی میکردندکه ازطریق کشاورزی ودامداری امرارمعاش میکردند به مرورزمان باآموزش تعالیم دینی به قوم شول و ازدواج های سببی با مردمان قوم شول وسکونت در مناطق تحت سیطره این قوم،ارتباطات خویشاوندی سببی نزدیک باآنان پیداکردندکه به سادات شول مشهور ومعروف گردیده اند،بعدازگذشت مدتی، اختلافی بر روی اراضی آن منطقه بین ایشان پدیدآمد که با خواستگاری یکی از جوانان آن منطقه از صبیه ی سیدناصر بزرگ سادات آ ن محل بنام سیده فاطمه وجلوگیری برادران وبنی اعمام او از این ازدواج،منجر به نزاع وکشته شدن افرادی میشود،که وقوع این حادثه،باعث میشودکه سادات وچندخانوار از مسببین از قوم شولی که نسبت خویشاوندی سببی باآنهاداشتند، به صورت شبانه ازآن منطقه کوچ میکنند وبه مناطق جنوبی امامیه ومعشور،رامشیر ورامهرمز درخوزستان کنونی ونواحی دیگر ایران وبعضی به خارج از ایران کنونی می روند وبرای اینکه تحت تعقیب حکومت وقت بودند،هویت اصلی سیادت خود را کتمان کردند تاشناسایی نشوندوبه شولی برّاکی (اولادمرحوم کاسیدعجید معروف به  برّاک) معروف میشوند ولی به عنایات وکرامات حضرت امامزاده حمزه علیه السلام وکلام سینه به سینه بزرگان وشواهد وقرائن شرعی وعلمی میدانستند تا اینکه مرحوم کربلایی آقاسیدمحمّد معروف به(درویش) برای ادای نذر وزیارت قبر جدّمکرمشان حضرت ولایت مآب مولی الموحدین امیرالمومنین علیه السلام وتحصیل علوم دینی به نجف اشرف تشریف بردند وبعدمدتی در رامهرمز،شروع به تبلیغ احیاء امر معارف وعلوم ذوات مقدسه ال البیت علیهم السلام کردند که باعنایات (دربیداری و رویاهای صادقه) حضرت امامزاده حمزه علیه السلام به مدفن تن شریف ایشان درمنطقه دشت غزاله در بین معشور وامامیه بازگشتند وقبرمطهّر حضرت امامزاده حمزه بن موسی الکاظم علیهماالسلام راکه به خرابه ی ویرانه ای توسط حکومتهای ظالم گذشته،تبدیل گردیده بود را ازنوبنا کردندکه بحمدلله ،اولادایشان ازآن تاریخ تاکنون توفیق خدمت وتولیت حرم مطهر جدّ شریفشان و سلاله ی پاک وخاص رسول الله صلی الله علیه وآله (ارض المقدسه الحمزویه)راباافتخاردارامی باشندکه در این منطقه به خاندان درویش معروف ومشهورند.

لازم بذکر است  در منابع تاریخی از ایشان به نام درویش یاد شده اما تعریف تاریخی درویش با تعریف فعلی درویش فرق می کند، در قدیم الایام به سادات بزرگ ونقبای انها،درویش میگفتند،بطور مثال در منابع تاریخی صدهها بار از سادات مرعشی مازندران بنام درویش یاد شده و میر بزرگ مدفون در آمل مرشد دروایش آن زمان بود، اکثر این دراویش طبرستان ،مورد اشاره ،که حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی هم از نسل خاندان سادات درویش طبرستان آنهاست، اینک بعنوان امامزاده مشهورند نه درویش. نا گفته نماند تعریف صوفی (حتی تعریف شیخ) هم در تاریخ با تعریف فعلی صوفی که به علی اللهی ها می گویند فرق داشته و بزرگ صوفی های ایران همان شیخ صفی الدین اردبیلی است که جدخاندان صفوی و شاهان صفویه است که دین شیعه جعفری اثنی عشری را دین رسمی ایران نمود و مرعشیان هم برای اولین بار این سلسله پادشاهی را پذیرفته و دولت خود را زیر مجموعه دولت صفوی کرده و با صفویه وصلت نمودندالبته خاندان سادات درویش از تیره آل المجیر الموسویة الحمزویة هستندکه جدّ ایشان، مرحوم کربلایی محمّد از علماء ومجتهدینی که سالهادرنجف اشرف توفیق خدمت وعلم آموزی از آستان  عرشی مقام عظمای ولایت علوی اروحنافداه رو داشته اند به آقابزرگ یا درویش ،مشهور ومعروف بوده اند،می باشند.

منبع: http://arzmoghadashamzavi.blogfa.com/

نوع مطلب : گناوه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 25 مرداد 1393 :مدیر وبلاگ لیراوی : علیرضا خلیفه زاده

چاه های کوه بیکس و قدمگاه حضرت علی (ع)

در  شرق روستای باباحسنی به فاصله ۳ کیلومتری رشته کوهی به طول و عرض ۳۰۰ در ۱۰۰۰ متر

ارتفاع 91 متر قرار دارد این برامدگی چون در دشت لیراوی تک و تنها است و رشته کوهی در کنار ان واقع نشده

است به نام بی کس نام گذاری شده است .

بربالای کوه بیکس دو حلقه چاه مربع شکل قرار دارد که در سنگ کنده شده اند و برخی معتقدندکه از پایین 

به هم متصل بوده اند و علاوه بر تامین آب برای مصارفی چون زاغه مهمات و زندان(؟) از آن استفاده می شده است که

تقریبا خراب شده اند . این باور هم در میان اهالی است یک کعره (بزغاله) این چاه ها افتاده و در کناره دریا حدود 14 کیلومتر بعد مقابل روستای لیلتین روی آب آمده!!

در پایه کوه بیکس بقعه ای به نام قدمگاه حضرت علی(ع) قرار دارد که قدیمی به نظر می رسد که محل

زیارت و نذورات اهالی اطراف ان می باشد 

بر بالای این کوه اثار شالوده خانه یا قلعه و آب انبار نیز پیداست که در سال های اخیر سنگ آن را درآورده و به روستاهای همجوار برده اند! آشیاء سفالی با لعاب های رنگی و خشت ها و اجرهای رنگی به شکل دوره ایلامیان تا ساسانی در ابعاد ۳۰ در ۳۰ یافت می شود منتها جنس ان از گل

پخته نیست بلکه می توان گفت از نوعی گچ محلی به نام چاری می باشد . در بالای این کوه آثاری مشخصاً از دوره خسرو پرویز و شاه عباس صفوی پیداشده که نشان می دهد در آن دوره ها این قلعه طبیعی محل سکونت این منطقه بوده اند . 

اب انبار دره کلاتک

کلاتک به معنی کلات کوچک یا قلعه طبیعی کوچک می باشد شاید نام قدیم کوه بیکس ، کلاتک بوده است. 

در عمق سه متری دره کلاه تک در جانب جنوب شرقی روستای بابا حسنی در منطقه لیراوی آب انبار بزرگی نمایان است

این آب انبار بزرگ که قدمت دیرینه و تاریخی دارد با مصالحی هم چون سنگ . ساروج . و خشت در

ان به کار رفته است که نشان از سالیان دور دارد .

چاهای خاصه کال چاه های اوزینو و برج اوزینو

از اثار مهم دشت لیراوی ۱۸ حلقه چاه خاصه کال و۲۲ حلقه چاه اوزینو واقع در کوههای عامری درمسیر

راه به طرف زیدون می باشد این چاهها که به صورت مربع ۱در۱ می باشند و بعضی مستطیل از دل

سنگ کنده شده اند و اب شرب ابادی های اطراف را تامین می کرده اند بعضی از انها اخیرا مسدود و

با گل ولای اطراف انباشته شده اند ظرافت چاهای قدیمی حکایت از تمدن قوی و صنعت مهم حفاری

چاهای اب داشته است این چاها دقیقا در مسیر قناتهای انتقال اب از حیدر کرار به تنگ استخری (از زیدون به سمت لیراوی )قرار

دارند در ان نزدیکی برجی معروف به برج رضاخان وجود دارد که قبلا حدود ۱۰ خانوار از روستای عامری

در ان سکونت داشتند و اطراف ان نیز چند قبر دیده می شوند.

 چاهای اب زینو در زمانی که برج به وسیله

رضاخان پهلوانی (از خوانین عامری لیراوی )ساخته شد شناسایی و خاک برداری شد.

 ولی چاههای خاصه کال درسال۱۳۳۲شمسی

به وسیله مرحوم کربلایی غلام عباس اغاجری ساکن روستای عامری لیراوی شناسایی وخاک برداری گردید.

نوع مطلب : لیراوی شناسی ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 25 مرداد 1393 :مدیر وبلاگ لیراوی : علیرضا خلیفه زاده

ازسالخوردگان آن حدود نقل است که این بقعه متعلق به یکی از سردارن عرب بوده که هنگام تصرف شهر باستانی توج میان سالهای16 تا19 هجری قمری به وسیله اعراب,درآن جنگ کشته شده و در همان جا به خاک سپرده شد.بقعه مورد ذکر که در زمینی ناهموار و برروی تپه ای کم ارتفاع واقع شده از قدم لاایام موردتوجه ساکنین آن حدود بوده وامروزه نیز به عنوان زیارتگاهی محل توجه میباشد.بااولین برخورد و مشاهده بقعه موردنظر معلوم میگردد که بنای کنونی آن نسبتا جدید بوده و در طول زمان چندین مرتبه مورد مرمت و بازسازی قرارگرفته است.

آقای احمد اقتداری در کتاب "آثار شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان"درباره این بقعه و گذشته آن مینویسد:

"چنین شهرت دارد که پیرهداف از امرا عرب بوده و در جنگ توج کشته شده و اعراب و نو مسلمان توج,برگور او بقعه ای ساخته اند وآن را مزار و مسجد ساخته اند."

اقتداری سپس نظریه بالا را مورد شک و تردید قرار میدهد و می افزاید.

"گمان من آن است که این گفته چندان درست نباشد,چه در هیچ یک از گتابهای جغرافی نویسان مشهور قدیم که کتب آنها ماخذ است,ذکری از چنین واقعه ای نکرده اند "

اقتداری در ادامه این گفتار نظریات دیگری مبتنی بر حدس و گمان درباره این بقعه بیان میکند,از آنجمله به استناد گفته ابن بلخی در فارسنامه اظهار میدارد:

"شاید در اساس پیرهداف مدفن پدرامیرفرامرز فرمانروای این دیار باشد,که به تدریج چون رنگ مذهب و مسجد گرفته است,امیر تبدیل به پیرو هداب تبدیل به هداف و بقعه مبدل به مسجد و زیارتگاه گشته است."

اقتداری همچنین می افزاید:

"بعید هم نیست که هداب یا هداف از سرکردگان شهرک مرزبان فارس بوده باشد که در جنگ با اعراب کشته شده و در این محل از طرف توزیان به خاک سپرده شده باشد,چه بسا خود مدفن هم قبلا معبد یا آتشکده زردتشتی آخر عهد ساسانی بوده است,چه سابقه تغییرآتشکده به مسجد در ایران زمین کم نیست..."

از آثار باقی مانده مانند پی ستون های قدیمی و آجرهای و سفال های شکسته که در پیرامون بقعه به چشم میخورد,به خوبی معلوم میگردد که بقعه مورد ذکر متعلق به زمان های بسیار دور بوده که در فواصل زمان متوسط اهالی آن حدود تجدید بنا گردیده و حتی تغییراتی در سبک بنای آن نیز بکار برده اند.مصالح های ساختمانی که در ساختمان های قدیمی و ستون وپی سازی بنا بکار رفته است همه از نوع مصالح ساختمانی ساسانی و پیش از اسلام است.

 

این مطلب را وبلاگ بوشهری های مقیم تهران گرفته ام 

http://www.lianclub.blogfa.com/post-122.aspx

توضیح مدیر وبلاگ لیراوی : البته چند سال پیش در یکی از هفته نامه های استان بوشهر دیدم دکتر هیبت اله مالکی حدس زده بود که آقا میر هداف پدر امیر فرامرز بن هداب نامبرده در فارسنامه ابن بلخی است که در سال 510 حاکم قلعه ریشهر بوده است. 

نوع مطلب : برگ هایی از خلیج فارس، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 22 مرداد 1393 :مدیر وبلاگ لیراوی : علیرضا خلیفه زاده

انیس الناس نویسنده:شجاع به کوشش:افشار، ایرج ناشر:بنگاه ترجمه و نشر کتاب محل نشر:تهران سال نشر: ١٣۵۶

این کتاب که در سال 830 نوشته شده در صفحه 311 و 312 حکایتی از یک دانشمند لیراوی آورده است من نسخه خطی آن را که در مجلس است به همت دوست گرانقدرم سید محمدفاطمی نژاد به دست آوردم نوشته آن سراوی و لیراوی بسیار به هم نزدیک بود از سویی دیگر سایر منابع آن دوره به صراحت از شخصیت هایی با شهرت لیراوی نام برده اند در صورتی که شهرت سراوی در فارس نداریم : 

حکایت انیس الناس ص311:

دیگر آنكه آن متوقّع و ملتمس مرجو الحصول و ممكن الوصول باشد، چه اگر غیر این معنى را ملتمس سازى و متوقّعت مبذول نگردد از خام‌طمعى خویش دان نه از معروض علیه.

پس باید كه مسؤول و ملتمس ممكن الأخذ و سهل المأخذ بود و مسؤول عنه از قبول آن به تنگ نیاید و به قضاى آن حاجت و اداى آن التماس مكلّف نباشد.

 (ص   (٣١٢

و نه چون التماس سیّد شمس الدّین محمّد نجات[پسر سیّد شریف جرجانى]  از مولانا جمال- الدّین سراویى [لیراوی]بود.

حكایت

مولانا جمال الدّین سراویى[لیراوی] در مدرسۀ سنغریّه ساكن بود و چون ایّام تابستان بود به واسطۀ حرارت هوا هر صباح در صفّۀ آن مدرسه مى‌نشست و به كتابت كتابى علمى مشغول مى‌شد.

سیّد شمس الدّین محمّد نیز درین مدرسه ابتداى تذكیرى و بنیاد وعظى نموده بود و در مجلس شریفش جمعى حاضر مى‌شدند و در ازمنۀ وعظ مولانا جمال الدّین در برابر او در صفّۀ مذكوره به قاعدۀ معهوده به كتابت مشغول مى‌شد.

روزى سیّد محمّد از منبر فرود آمد و با جماعت مریدان به پیش مولانا جمال الدّین رفت و سلام كرده گفت توقّع دارم كه چون من وعظ گویم شما كتابت نكنید!

مولانا جمال الدین گفت توقّع دارم كه چون من كتابت كنم شما وعظ نگویید!

دیگر سیّد فرمود كه اگر این ملتمس و متوقّع من مبذول دارى اللّه تعالى حجّ پیادت روزى كند!

مولانا جمال الدّین گفت اگر این متوقّع من برآرى در راه خدا شهید شوى!

 

نوع مطلب : لیراوی شناسی ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 22 مرداد 1393 :مدیر وبلاگ لیراوی : علیرضا خلیفه زاده
پارسال 17 شهریور 1392 به اتفاق دوست محققم محسن خواجه گیری و همولایتی ام اکبر لیراوی به نیت دیدار با یک نویسنده لیراوی در شهر امیدیه رفتیم اما لحظه ای سر کوچه رسیدیم پارچه های سیاه  و عزادارانی که  از سر مزار عزیزشان بازگشته بودند خبر خوشایندی برای ما نداشتند . آری معلم و نویسنده کتاب پایه گذاران جاهلیت عرب تاریخ ایران از ورود آریایی ها تا حمله اسکندر آقای مسعود لیراوی بر اثر سکته درگذشته بود حالا که سالگردش نزدیک است گفتم یادی از آن جاودان یاد شود . 
زنده یاد مسعود لیراوی در این کتاب این موضوع را مطرح کرده که حمله ی اسکندر مقدونی پایه گذار عصر جاهلیت  در حجاز بوده است
مشخصات و شرح مختصری از فصول کتاب : 

پایه‌گذاران جاهلیت عرب

پدیدآورندگان : نویسنده: مسعود لیراوی
موضوع : ایران - تاریخ - پیش از اسلام , ایران - تاریخ - جاهلیت
ناشر : عصر جوان
محل نشر : قم
قطع : وزیری
نوع کتاب : تالیف
زبان اصلی : فارسی
قیمت : 85000
نوع جلد : شومیز
قطع : وزیری
تیراژ : 2000
تعداد صفحات : 400
تاریخ نشر : 1391/8/3
رده دیویی : 0950501
شابک : 964-90798-9-0

 "موضوع کتاب حاضر، شرح تاریخ ایران در زمان «سلسله هخامنشیان، سلوکیان و اشکانیان» است. این کتاب، با هدف بازخوانی بخش‌هایی از تاریخ نخستین سلسله‌های پادشاهی در ایران و آشنایی با زوایای اجتماعی و سیاسی کشور در دوران مورد نظر تدوین شده است. کتاب، مشتمل بر سه فصل است.
در فصل نخست، تمدّن عصر هخامنشی ذیل عناوین شاهان هخامنشی و قشون‌کشی اسکندر به ایران مطالعه شده است. در این فصل، فعّالیت‌ها و تلاش‌های «کوروش» و «داریوش» در گسترش سرزمین ایران به همراه خصوصیات شاهان این سلسله و چگونگی حمله مقدونیان به ایران شرح داده شده و مذهب، صنایع و آثار به جا مانده از دوره هخامنشی معرّفی گردیده است.
در فصل دوم، پیروزی‌ها، کشورگشایی‌ها، رفتار و سیاست‌های اسکندر بررسی و جانشینان اسکندر، موسوم به «سلوکی‌ها» معرّفی شده‌اند.
فصل آخر کتاب، مشتمل بر بازخوانی تاریخ پارت‌ها شاهان اشکانی و بررسی اوضاع ایران از لحاظ تشکیلات دولتی، مذهب، زبان و خط و صنایع و فنون در این دوره است.".
منبعhttp://vista.ir/book/674531: 
نوع مطلب : معرفی کتاب ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 21 مرداد 1393 :مدیر وبلاگ لیراوی : علیرضا خلیفه زاده
در آبان 1337 دو نفر ارتشی با نام های سرهنگ سلحشور و سرهنگ حفاظت از طرف ستاد بزرگ ارتشتاران در بخش کازرون ، برازجان و بوشهر به تشکیل گروهانهای مردمی در قالب «سازمان نیروی مقاومت ملی» شدند. در رودحله طبق اسنادی که خودم نزد مرحوم نصرا... خان حیاتداودی دیدم ایشان مسئول این سازمان بود که اسناد و عکس های آن را به طور منظم آرشیو کرده بود و امیدوارم این بخش از تاریخ نواحی ساحلی خلیج فارس از بین نرفته باشد. 
در لیراوی نیز به گفته مرحوم سلیمان خان پهلوانی که از سران فعال این سازمان بوده به نگارنده گفت که سه گروهان تشکیل شد به فرماندهی کربلایی خداکرم لیراوی ، حاج کایید لیراوی و عباس خان لیراوی . 
در لیراوی هدف آنها مبارزه با اصول خان خانی بود . که بعد ها آنها به گروه ملتی ها (مردمی ) معروف شدند. عضو گیری آنها در تمامی روستا ها و ز میان مخالفان خان حاکم بر منطقه بود. (ر.ک صفحات 370 تا 377 کتاب هفت شهر لیراوی و بندر دیلم به قلم علیرضا خلیفه زاده)
عکس منحصر به فرد ذیل از گروهان حیاتداود را از وبلاگ تل ماری (چهارروستایی حیاتداود) گرفته ام 

حسن غلامی از خوانندگان توضیح می دهد: عکس دوره چریکی پهلو باغ هوشمند گرگعلی روستا یی شهریار سراجی دوتا اولی نمی شنا سم

نوع مطلب : برگ هایی از خلیج فارس، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نویسنده: محمدحسین عزیزی خرانقی*

چهار روستایی بر سر جاده اصلی آسفالته برازجان به بندر گناوه قرار گرفته است. این روستا از توابع دهستان حیات داوود بخش گناوه و شهرستان بوشهر استان بوشهر در ارتفاع 35 متر از سطح دریا قرار گرفته است. بر اساس سرشماری سال 1385 آمار رسمی جمعیت آن 2247 نفر 501 خانوار) است. چهارروستایی، دشتی گرم و مرطوب در 25 كیلومتری شرق گناوه و در كنار جاده آسفالته گناوه – برازجان قرار گرفته و رودخانه شور در شرق این روستا جاری است. پوشش گیاهی این روستا عبارت است از درخت كنار و اهالی بیشتر به كشت دیم و در صورت بارندگی مناسب سالانه به كشت صیفی و سبزی می پردازند.
    بیشتر مطالعات باستان شناختی در استان بوشهر در دوره های اسلامی و تاریخی به دلیل وجود محوطه های تاریخی شاخصی از قبیل بند صیراف و كاخ های عظیم هخامنشی متمركز بوده و به دلیل اقلیم گرم و خشك و ویژگی های زمین شناسی این منطقه محوطه های اندكی از دوران پیش از تاریخ در این استان شناسایی شده است. منظور از محوطه های پیش از تاریخی، مكان های فرهنگی است كه تاریخ استقرار انسان در آنها به قبل از آغاز شهرنشینی و اختراع خط تعلق دارند.
    محوطه پیش از تاریخی چهار روستایی یكی از معدود محوطه های شناسایی شده طی بررسی های باستان شناختی صورت گرفته در سال 1384 است كه تیمی مشترك از پژوهشكده باستان شناسی به سرپرستی آقای دكتر حسین توفیقیان و كشور انگلستان به سرپرستی پیت كارتر شناسایی و معرفی شد.

    در مطالعه دوره پیش از تاریخ به دلیل عدم وجود خط و كتابت و همچنین عدم شكل گیری شهرها، سفال های سطحی به دست آمده از این گونه محوطه ها راهنمای باستان شناسان جهت ارائه گاه نگاری و تاریخ نسبی استقرار در آنها بر اساس مقایسه با دیگر محوطه هایی است كه سفال های مشابهی از آنها گزارش شده است كه به این نوع گاه نگاری، گاه نگاری مقایسه یی گفته می شود. سفال های سطحی به دست آمده از سطح محوطه چهار روستایی بیانگر استقراری از دوره فرهنگی باكون كه متعلق به هزاره پنجم قبل از میلاد یعنی حداقل هفت هزار سال قبل است، بود. لازم به ذكر است كه دوره باكون نامی است كه بخشی از دوره پیش از تاریخ در حوزه فرهنگی فارس كه شامل استان های فارس، چهارمحال و بختیاری، بخش های جنوبی اصفهان، بخش های غربی استان یزد و كرمان، استان بوشهر و استان هرمزگان می شود. دوره باكون یكی از بزرگ ترین و مهم ترین ادوار فرهنگی پیش از تاریخ در بخش جنوبی ایران در هزاره پنجم قبل از میلاد محسوب می شود كه برای نخستین بار در كاوش های باستان شناختی تل باكون در دشت مرودشت شناسایی و معرفی شد. پس از آن در هر محوطه باستانی كه سفال هایی شبیه به سفال تل باكون در مناطقی كه در بالانام برده شدند به دست آید با عنوان فرهنگ باكون شناسایی و معرفی می شوند. چگونگی ارتباطات فرهنگی در دوره باكون در چنان منطقه وسیع جغرافیایی و با قدمتی حدود هفت هزار سال قبل كه در بالاگفته شد، یكی از سوالات اصلی باستان شناختی در دوره پیش از تاریخ است كه كشف و مطالعه محوطه هایی چون چهار روستایی می تواند گامی در جهت توضیح بیشتر در این باره بردارد. هرچند تاكنون تنها مطالعات اندكی در این محوطه صورت گرفته و نیاز به كاوش های بیشتر و گسترده تر در محوطه های دیگری با فرهنگ مشابه دارد.
    
    
    موقعیت جغرافیایی محوطه چهار روستایی
    نخستین فصل كاوش های باستان شناختی محوطه چهار روستایی در خردادماه سال 1391 به سرپرستی نگارنده و همكاری پنج دانشجوی باستان شناسی از دانشگاه تهران آقایان مرتضی خانی پور، سلمان خسروی، وحید بارانی، سروش رازی و مهدی آذریان صورت پذیرفت. شایان ذكر است كه نخستین گام در مطالعات میدانی باستان شناسی پس از كشف و شناسایی، گمانه زنی و لایه نگاری است. به همین منظور نخستین فصل كاوش های محوطه پیش از تاریخی چهار روستایی با هدف ارائه گاه نگاری، لایه نگاری و تعیین عرصه و حریم این محوطه صورت پذیرفت.
    محوطه چهارروستایی در دو كیلومتری شمال غربی روستایی به همین نام و در كنار امامزاده امیرالمومنین(ع) قرار گرفته است. رودخانه شور تنها رودخانه تقریبا فصلی نزدیك این محوطه، از 5/4 كیلومتری آن عبور می كند. وسعت محوطه چهار روستایی هفت هكتار و روی تپه ماهورهایی از ماسه بادی شكل گرفته است. ارتفاع این محوطه از سطح دریا در بلندترین قسمت 30 متر و بخش های عمده آن به وسیله كشاورزان تسطیح و هموار شده است. بخش های جنوبی محوطه امروزه در زیر جنگلی از درختانی كه در محل با نام كر از آنها یاد می شود و در سال های اخیر توسط وزارت جهاد كشاورزی كاشته شده، قرار دارد. جاده خاكی دسترسی محلی نیز دقیقا از وسط محوطه گذشته و جاده یی نیز در بخش های شمالی آن كه دقیقا در كنار امامزاده امیرالمومنین قرار دارد، عبور می كند.
    
    
    كاوش در ترانشه C محوطه چهار روستایی
    در كاوش های صورت گرفته در این محوطه تعداد چهار ترانشه (با كارگاه كاوش كه كل عملیات حفاری و كاوش باستان شناسی در مطالعات میدانی باستان شناسی در قالب همین كارگاه صورت می گیرد) با ابعاد 2 × 2 متر در جهات اصلی با نام های A تا D و پنج گمانه تعیین حریم با نام های یك تا پنج به ابعاد 1 × 1 متر كاوش شد. در بخش های مختلف این محوطه شواهد نسبتا متراكم سفالی با فواصلی از هم دیده می شود كه روی نقشه توپوگرافی محوطه با دایره، مشخص شده اند. كاوش در همه ترانشه ها و گمانه ها تا حصول خاك بكر ادامه یافت. در كاوش های باستان شناسی به خاكی كه در آن هیچ گونه داده فرهنگی وجود نداشته باشد، كاملاطبیعی باشد، خاك بكر گفته می شود. با توجه به كاوش های صورت گرفته در این محوطه و همچنین پراكندگی سفال در بخش های مجزا می توان چهارروستایی را استقراری فصلی و موقت مربوط به هزاره پنجم قبل از میلاد و اقوامی دانست كه حوزه فرهنگی فارس به منطقه كوچ می كرده اند. تشابهات سفالی همگی گویای ارتباط قوی با فارس هستند كه در بخش سفال بدان پرداخته خواهد شد. احتمالاگروه های مستقر در این محوطه به صورت واحدهایی در یك محدوده ولی با فواصلی با هم زندگی می كرده اند، همان گونه كه امروزه در وارگه های عشایری مشاهده می شود. هر گروه عشایری دارای محل های خاصی هستند كه هرساله به آن بازمی گردند ولی هر خانواده نیز در آن محل مشخص دارای فضایی خاص است. تنها ترانشه D دارای وضعیتی دیگرگونه است. این ترانشه در گوشه شمال شرقی محوطه و درست در كنار جاده یی كه از شمال آن می گذرد روی تپه كوچكی كه شواهدی از گورستانی اسلامی بر آن دیده می شد، ایجاد شده است. یكی از گورهای مذكور جهت مطالعه بیشتر مورد كاوش قرار گرفت و شواهد به دست آمده و چگونگی شیوه تدفین، این قبر و قبور مجاور مربوط به دوره اسلامی است.
    
    سرپرست نخستین فصل كاوش های باستان شناختی محوطه پیش از تاریخی چهار روستایی
منبع: روزنامه اعتماد > شماره 2616 25/11/91 > صفحه 11 (سرزمین) 
نوع مطلب : گناوه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دبیر چهارمین دوره جایزه ادبی لیراو گفت: برگزیده داستان‌های چهار دوره جایزه ادبی لیراو به زبان کردی ترجمه می‌شوند.

 

حمیدرضا اکبری (شروه) در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه خوزستان ـ اظهار کرد: داستان‌های برگزیده چهار دوره مسابقه ادبی لیراو توسط یك گروه مترجم کرد از فارسی به کردی برگردان و منتشر می‌شوند.

 

وی به نقل از صلاح‌الدین خضیرنژاد که متولی این رخداد است تصریح کرد: هدف از این حرکت فرهنگی آشنایی کردهای داخل و خارج از ایران با داستان‌های برگزیده چهار دوره جایزه ادبی لیراو و شناساندن ادبیات معاصر ایران به کرد زبان‌ها است.

 

او اضافه کرد: تقریباً در هر دوره از جایزه ادبی 30 داستان برگزیده می‌شود که داستان‌های برگزیده هر چهار دوره برای ترجمه به آن‌ها داده شده است.

 

اكبری خاطرنشان كرد: پراكندگی نویسنده داستان‌ها از کل کشور است و هدف ما نیز معرفی جایزه ادبی لیراو و داستان‌نویسان جوان کشور به جامعه ادبی است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 18 مرداد 1393 :مدیر وبلاگ لیراوی : علیرضا خلیفه زاده

کتاب سیرت محمدیه اثر مورخ شیعی کویتی 
از خاندان کاحماد خضری لیراوی دکتر یوسف جعفر سعاده به وقایع و تاریخ صدر اسلام پرداخته متن ترجمه دکتر سعادت را می توانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

 همانطور که در مقدمه این کتاب توضیح داده شده است این اثر گرداوری و تلخیص (اعداد و اقتباس) از کتاب "سید المرسلین" آیت ا... شیخ جعفر سبحانی می باشد که دکتر سعاده پس از دیدار با آیت ا... سبحانی در قم اقدام تهیه این اثر نموده است. 
نوع مطلب : معرفی کتاب ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 15 مرداد 1393 :مدیر وبلاگ لیراوی : علیرضا خلیفه زاده

آغاز مشروطه در بوشهر و بنادر

علیرضا خلیفه زاده

جنبش مردم ایران در سال های آخر سلطنت مظفرالدین شاه قاجار و مخالفت با برخی پدیده های هنجارشکن دینی در تهران، شیراز و کرمان ، موجب شد تا علما با مهاجرت به شاه عبدالعظیم  و تحصن، اعتراض خود را به عوامل حکومتی به روشی مسالمت جویانه نشان دهند و چون با این عمل امور شرعی مردم معطل می ماند و جمع کثیری از مردم نیز آنها را همراهی می کردند از این رو حکومت تحت فشار قرار داشت تا به خواستۀآنها توجه کند. شاه برای پذیرش درخواست های معترضان اعلام آمادگی کرد ، یکی از درخواست های هشتگانۀآنها « تأسیس عدالت خانه در سراسر ایران برای رسیدگی به تظلمات رعیت» بود . این وظیفه را در غیاب عدلیه ، خواسته یا ناخواسته در بوشهر انجمن ولایتی به عهده گرفت که بخش عمده ای از وقت انجمن مصروف رسیدگی به تظلمات شد. البته در اواخر دوره ی اول مشروطه و در هنگام پراكنده شدن اعضای آخرین انجمن ولایتی برای حل این مسئله «انجمن عدلیه بوشهر» راه اندازی شد.به هر حال خواسته های اولیه ی مردم توسط کهنه اندیشان و عوامل استبداد بر زمین ماند. از این رو سختگیری ها و سیاست ارعاب دولت باعث بروز هیجانات ملت و منجر به مهاجرت کبرای علما به قم و بست نشینی گروه های زیادی از اصنافِ معترض، در سفارت انگلیس شد. همه ی این تحرکات موجب شد تا سرانجام مظفرالدین شاه قاجار خواسته های مردم را بپذیرد و در روز یکشنبه سیزدهم مرداد1285 برابر با چهاردهم جمادی الثانی 1324و پنجم اوت 1906 فرمان تأسیس مجلس را صادر نماید.

« با پایان یافتن تحصن سفارت و بازگشت مهاجران از قم ، که حدود یک ماه به طول انجامید ، در تهران جشن بر پا شد. کوچه و خیابان آذین بندی و چراغانی شد. بازارها باز شدند و برای تهیۀمقدمات تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین نظامنامۀانتخابات ، در روز شنبه 26مرداد1285ش برابر با 27 جمادی الثانی 1324ه.ق در مدرسه نظام ، مجلسی متشکل از شمار زیادی از وزرا، درباریان،علما، بازرگان و سران جنبش برپا شد.»

سرانجام نظامنامه‌ی انتخابات در 20 رجب 1324 /17 شهریور 1285/ 9 سپتامبر 1906 به امضاء مظفرالدین‌شاه رسید. دو روز بعد نیز شاه به صدر اعظم دستور داد تا «برای هر ولایت یک نسخه بفرستند که از آن قرار، ترتیب انتخابات و شرایط آن عمل شود.»

طبق این قانون انتخابات، رأی دهندگان مردِ بالای 25 سال، به شش طبقه تقسیم شدند و افرادی مانند(حکام، معاونین و مستخدمین اداره نظمیه و ضبطیه) حق رأی دادن نداشتند. شرایط افرادی که می‌توانستند یا نمی‌توانستند نامزد انتخابات شوند را مشخص می كرد. بخشی دیگر از قانون اذعان می‌داشت که « افراد(تجار) ورشکسته‌ی به تقصیر» نمی‌توانند برای انتخابات نامزد شوند.البته در گزارش‌های بالیوز انگلیس در بوشهر  این صفت را در فصل های بعد دیده می شود که دائم برای میرزا علی کازرونی به کار برده‌اند ، چهره ی مشروطه خواهی که از مخالفان سرسخت و همیشگی آن ها و از اعضای  فعال انجمن ولایتی بوشهر بود. طبق این قانون 60 نماینده برای تهران و 96 نفر برای ولایات در نظر گرفته بودند که سهم فارس و بنادر 12 نفر بود. اگر چه فقط 8 نفر از فارس به مجلس راه یافتند و از بنادر نیز در دورۀاول یك نفر سهمیه داشت و در دوره ی دوم این سهمیه به دو نفر افزایش یافت اما به دلیل کارشکنی‌های حکام و اختلافات درونی اصناف و تجار، ناپایداری هیأت نظَار انتخابات و انجمن محلی(ولایتی) در هر دو دوره کسی به مجلس راه نیافت. سهم بوشهر و بنادر در دوره‌ی اول طبق شواهد و اسناد،  یك نفر نماینده بوده ولی در جایی به سه نفر نیز اشاره شده است. طبق این نظامنامه قرار بود که «در شهرهای جزو  هر ایالتی هر طبقه جداگانه جمع شده یک نفر را انتخاب نموده به کرسی ایالت بفرستند و این گروه منتخب نیز، نماینده‌ای (نمایندگانی) برای مجلس شورای ملی از میان خود برگزینند.» از آنجا که حکومت بنادر و جزایر خلیج فارس از دیلم تا چابهار گسترده بود، که دو شهر عمدۀآن، بندرلنگه و بندرعباس هر کدام خواستار تشکیل انجمن ولایتی جداگانه بودند و برخلاف اهالی لنگه که راضی نبودند جزو حوزه لارستان باشند و تمایل داشتند نماینده اشان با بوشهر مشترک باشد، اهالی بندر عباس به دنبال این بودند که نماینده ای مستقل از بوشهر در مجلس داشته باشند.

قانونِ نظامنامه انتخابات نحوه تشکیل انجمن های محلی و ایالتی  و تعداد اعضایشان را مشخص می کرد. نظامنامۀانتخابات تصریح می کرد: «در هر محلی که انتخابات به عمل می‌آید، انجمنی برای نظارت انتخابات از معاریف طبقات ششگانه‌ی انتخاب کنندگان آن محل (مرکب از شش نفر) و در تحت نظارت موقتی (حاکم) یا (نایب‌الحکومه) همان محل تشکیل خواهد شد. از این قرار دو (نوع) انجمن تشکیل می‌شود انجمن "محلی" و "ایالتی" ؛  انجمن محلی در شهرهای جزء ایالات و انجمن ایالتی در کرسی ایالتی.» در بوشهر انجمن محلی تشکیل شد ولی با اعتراض بعضی گروه‌های رقیبِ در شهر ، در برخی از برهه ها ؛ شش تن از تجار و شش تن از روحانیون عضو انجمن بودند که عملاً انجمن محلی بوشهر تبدیل به انجمن ایالتی (!) شده بود. انجمن های محلی موظف بودند اسامی انتخاب کنندگان و انتخاب شدگان هر ولایت را به مجلس شورای ملی بفرستند. اگر چه نمایندگان ملزم به حضور در تهران و مجلس شورای ملی بودند ولی مجلس با حضور نمایندگان تهران (60 نفر) رسمیت می‌ یافت. خرج سفر و مقرری سالیانه‌ی نمایندگان نیز یکی از مشکلات عمده‌ی نمایندگان برگزیده بود که به تشخیص و تصویب مجلس واگذار شده بود. از این رو انجمن ولایتی بوشهر برای حل این موضوع نیز دچار مشکلاتی بود. چهار روز بعد از اعلان نظامنامه انتخابات، در تهران رأی‌گیری آغاز شد. در بوشهر نیز این نظامنامه خیلی زود امید به پایان استبداد و آغاز مشروطه ، قانون و مجلس را زنده کرد. روز سه‌شنبه 28 رجب 1324 / 25 شهریور 1285 / 17 سپتامبر 1906 این تلگراف از بوشهر به تهران ارسال شد:

«حضرت ملاذ الانام حجت‌الاسلام آقای حاجی میرزاسیدمحمد طباطبایی و سایر علمای اعلام دام ظلهم‌العالی

 به توسط صدارت عظمی، تلگراف دستخط مبارک اعلیحضرت دام مُلکه رسید. در خصوص فرمان تشکیل مجلس شورای ملی در تهران و قانون، موافق خواهش حضرتعالی و سایر آقایان، استعلام فرموده اظهار تشکر شد.» (سلیمان صدرالاسلام)

این تلگراف آغاز مشروطه را در بوشهر رقم زد و بوشهر جزو نخستین شهر هایی بود که به استقبال مشروطه ، آزادی خواهی و قانون مداری و ایجاد انجمن های مشروطه خواه مردمی رفت. 

نوع مطلب : تاریخ جنوب، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 14 مرداد 1393 :مدیر وبلاگ لیراوی : علیرضا خلیفه زاده

تا کنون دو ترجمه از سفرنامه لایارد منتشر شده : یکی در کتاب تاریخ بختیاری با ترجمه یوسف مسیحی چهارمحالی دیگری توسط مهراب امیری با نام  ماجراهای اولیه سفرنامه لایارد که در هردو متن به لیراوی و دیلم اشاره شده و جالب است بدانیم متن ترجمه  توصیف بندر دیلم در دو ترجمه موجود  با هم کمی تفاوت دارد . متن اصلی با نام ذیل در اینترنت قابل دانلود است:

Early adventures in Persia, Susiana, and Babylonia, including a residence among the Bakhtiyari and other wild tribes before the discovery of Nineveh (1887)

 

در جستجوی متن اصلی انگلیسی این سفرنامه ، و  با راهنمایی دوست پژوهشگرم دکتر ویلم فلور با متن دیگری از سفرنامه لایارد در جنوب ایران آشنا شدم با نام :

Layard, A.H. “A Description of the Province of Khuzistan,” Journal Royal Geographic Society 16 (1846), pp. 1-105

در این متن هم که توسط مهراب امیری مترجم توانای بختیاری با نام  " سیری در قلمرو بختیاری و عشایر بومی خوزستان " ترجمه و منتشر شده اطلاعات متفاوتی نسبت به آن  سفر نامه  در مورد روستاها و میزان مالیات  لیراوی و بندر دیلم  وجود دارد .

البته ترجمه فارسی موجود نام روستاهای لیراوی را درست ضبط نکرده لذا نیاز است جاهایی که به مناطق لیراوی و بندر دیلم  اشاره شده از روی متن اصلی مجددا ترجمه شود. زیرا نکات تاریخی خوبی در زیر آن ترجمه گم شده است که در متن اصلی دیده می شود . 

نوع مطلب : هفت شهر لیراوی و بندر دیلم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :انجمن ایرانی تاریخ در نظر دارد دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تاریخ دریایی(متد) را منتشر نماید.انجمن ایرانی تاریخ در نظر دارد دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تاریخ دریایی(متد) را منتشر نماید. مقالات این نشریه در زمینه تاریخ و مطالعات بین رشته ای به یکی از سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی است.

از استادان و پژوهشگران ارجمند دعوت می شود مقالات خود را با موضوع مطالعات تاریخ دریایی که برخی از مهم ترین محورهای آن در ادامه ذکر می شود جهت بررسی و چاپ ارسال نمایند.


آدرس ایمیل جهت ارسال مقالات info@ishistory.ir:

تلفن: 26403007

                

 

محورهای فراخوان

- اهمیت دریاها و واحدهای آبی در سیاست های راهبردی دولتها

-تاریخ ناوگان های دریایی

-نقش دریاها در تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

-نقش دریاها در تحولات بین المللی

-تجارت دریایی

-قدرت های جهانی و دریاها

-تاثیر دریا در حوزه علوم (جغرافیا، نجوم، علوم و فنون و ..)

-تاثیر دریاها بر زیست اجتماعی مناطق ساحلی

-بررسی تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ... در جزایر و بنادر

-تاریخ تحول حقوق دریایی ( حقوق بین الملل  و...)

-جنگ های دریایی و تاثیرات آنها

-تحلیل نقشه های تاریخی دریاها

-نقش دریاها در توسعه تمدن انسانی

-دولت ها و حکومت های دریایی

- تحول دریانوردی در دوران مختلف

-دزدی دریایی

- و ....

نوع مطلب : برگ هایی از خلیج فارس، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 6 مرداد 1393 :مدیر وبلاگ لیراوی : علیرضا خلیفه زاده
این سند از جانب ناصرالدین شاه قاجار در سال 1278 قمری خطاب به سید حسن گمارانی صادر شده است. بر اساس فتوکپی سند که آقای محمدرضا بخشی دوست محققم به من داده بود در فروردین 90  یک خوانش را زده ام اما اینک سید هاشم هاشمی فرزند مرحوم سید ناصر و از نوادگان سید حسن گمارانی تصویر اصل سند را برایم فرستاده که با عث شد سند را بتوانم به طور کامل بخوانم متن را اگرچه در کتاب شول حیاتداود به زودی منتشر خواهم کرد ولی در اینجا نیز تقدیم به همراهان خوب وبلاگ لیراوی می شود: 

مهر  (عند الفاضل ست خانه زاد ناصرالدین شاه)


قرارحکم شد


     
                          آن که چون منظور نظر مهر اثر مکنون خاطر معدلت گستر است
جمیع رعایا و برایا آن حدود و سامان  فارغ البال لیلاًو نهاراً سراً و جهاراً به دعا گویی دوام دولت ابد مدت قاهره ماهره قوی شوکت/


بپردازند خاصه سادات عالیدرجات که رعایت احوال ایشان از هر جهت لازم است . چون که عالیشان سیادت انساب جلالت مآب سید حسن گمارانی  است/

 

 که از اجله سادات کرام است . لهذا در هذه سنه تخافوی (قوی؟) ئیل و ما بعد ها عالیشان مشارالیه را مرخص و ماذون فرمودیم که در هر کجا که بخواهد از مضافات بوشهر و غیره مسکن نماید/

  اختیار را به خود عالیشان مشارالیه واگذار فرمودیم کدخدایان شول که مدعی عالیشان مشارالیه میباشند که تفرقه شول است.از قرار این حکم محکم معاف دانسته /


 در هر کجا که عالیشان مشارالیه ساکن شود و توطن نماید مزاحم و متعرض احوال او نشوند و مطلقاً با او  حرفی و بحثی نداشته باشند الیه حسب المقرر معمول گذارند.

 

حرر فی 13 شهر ربیع الاول 1278ه.ق

نوع مطلب : برگ هایی از خلیج فارس، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

هفت بندر ساحلی خلیج فارس :

مهروبان ، سینیز ، قوستان ، سنجاهان ، حماد ، دیلم و بندر امام حسن 

و سه ناحیه تاریخی رستاق ریشهر ، بلوک لیراوی و شهر اسلجان 

که همگی در محدوده جغرافیایی شهرستان دیلم (دهستان های لیراوی) در استان بوشهر قراردارند در  ده  فصل این کتاب مورد بررسی قرارگرفته اند. مولف علاوه بر سرایش شعر و داستان نویسی تا کنون مقالات متعددی در کنگره های ملی و بین المللی و مجموعه مقالات مرتبط با خلیج فارس ارایه نموده است.

چاپ دوم این کتاب با اصلاحات جدید از سوی انتشارات شروع بوشهر به زودی منتشر و در اختیار علاقمندان تاریخ و فرهنگ جنوب ایران قرارخواهد گرفت. 

نوع مطلب : معرفی کتاب ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :50 دستگاه اجرایی استان البرز در دو نوبت ارزیابی می شوند

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری البرز از ارزیابی 50 دستگاه  اجرایی استان در دو نوبت خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری البرز، فریبرز همدانی  با بیان این مطلب در جلسه توجیهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال ، اظهار کرد: امسال ارزیابی فعالیت های دستگاه های اجرایی در دو نوبت انجام می شود.

وی افزود: این جلسه در راستای بخشنامه طرح 2 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور به منظور توجیه دستگاه های اجرایی مستقر در استان البرز و به منظور انجام مدیریت ارزیابی عملکرد در شاخصهای عمومی و اختصاصی و با حضور نماینده معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور و جهت هر چه مطلوب تر و منظم تر شدن فعالیت دستگاه های اجرایی انجام می شود.

همدانی گفت: این فرایند در دو نیم سال جاری راست آزمایی شده و در نهایت به دستگاه های اجرایی امتیازدهی خواهد شد.

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری ادامه داد: سپس در پایان سال نتایج ارزیابی عملکرد استان های کشور توسط شورای عالی اداری ممیزی و از استان های برتر در جشنواره شهید رجایی در سطح ملی تقدیر می شوند؛ علاوه بر این در سطح استانی نیز این فرایند به منظور شناسایی دستگاه های برتر انجام می شود.

وی افزود: از تعداد 77 دستگاه اجرایی در استان 50 دستگاه  اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری هستند که مورد ارزیابی قرار می گیرند. 

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری عنوان کرد: هدف نظارت و ارزیابی نیز کسب اطمینان از صحت فرایند برنامه ریزی و مدیریت اجرای برنامه ها به منظور تحقق اهداف چشم انداز است.

به گفته وی نتایج ارزیابی عملکرد سال 92 مدیران کل همانند سایر کار کنان مجموعه مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

نوع مطلب : عمومی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 24 تیر 1393 :مدیر وبلاگ لیراوی : علیرضا خلیفه زاده
اسفند 91 در گوشه ایی از حافظیه شیراز این سنگ مزار را دیدم : 
سید محمدعلی کازرونی 
متخلص به رحمت 
فرزند سید عباس 
متولد 1240
متوفی 1303 
نماینده فارس در مجلس دوم به عنوان مجتهد طراز اول.
نوع مطلب : تاریخ جنوب، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 22 تیر 1393 :مدیر وبلاگ لیراوی : علیرضا خلیفه زاده

یکی دیگر از شهیدان طایفه باباحسنی از بلوک لیراوی شهید عباس بچه لر فرزند عبداله (عبدی شهباز از خاندان حیدر سعید باباحسنی) می باشد. این خاندان از طوایف اصیل طایفه باباحسنی می باشند که در روستای مظفری از بلوک لیراوی سکونت دارند. مادرش کزل نیز از خاندان های قدیمی و اصیل لیراوی می باشد که در کتاب ایل ستاره من به معرفی آن پرداخته ام . برادر شهید در حال حاضر نام خانوادگی (کوثری) برگزیده است. 

مادر شهید بچه لردر خصوص لحظه شنیدن خبر شهادت فرزندش می گوید : در اوایل مهرماه 1362 ‏نزدیکی های غروب ، خبر شهادت عباس را به ‏یکی از همسایگان ما دادند ‏همسایه ها که توان گفتن این خبر سنگین را نداشتند ؛ به من گفتند یک نامه از طرف عباس آمده ‏؛ فردا صبح آن را برایتان می آوریم فردا صبح برای گرفتن نامۀ پسرم عباس به خانۀ همسایه مان رفتم . دیدم که یک  مینی بوسی از سپاه  و یک ماشین  هم از بنیاد شهید  درب  حیاط آنها ایستاده اند . من از یکی از پاسداران که آن جا بودند پرسیدم ؛ ببخشید ‏خاله ، مگر  چه  خبر است ؟  ایشان  گفتند  خبر  خیر  است ؛ برادر بسیجی  ، عباس بچه لر به فیض شهادت رسیده ‏است .

‏‏در موقع به خاکسپاری شهید عباس بچه لر، مادر شهید به درون قبر رفت و با بوسه ای ‏مادرانه بر صورت پسرش عباس ، با او خداحافظی کرد.

قسمتی از وصیت نامه شهید: 

... آلان  که  صدای  جان گداز محرومان  و آوارگان لبنان  و  دیگر جاهای ‏مسلمان نشین دنیا که از زور و ستم ابرقدرت ها لحظه ای آرامش ندارند ؛ به گوش ما می رسد ، اگر چنانچه خود را پیرو مکتب حسین (ع) و پیرو مکتب آزادی بخش اسلام می دانیم ؛ باید ‏به سوی آزادی حرکت کنیم 

‏ای جوان ها پیام امام را گوش کنید و از مرگ سرخ شهادت نترسید . خود را بی تفاوت حساب نکنید ، چرا که این مرگ خود سرآغاز زندگی است و خوشا به حال کسی که چنین مرگی نصیب او گردد و جان بی ارزش خود را که باید روزی آن را از دست بدهد ؛ در راه خدا فدا سازد .....

« شهید عباس بچه لر »

شهرستان دیلم - دهستان لیراوی 

ایل ستاره

در ضمن طبق اطلاع خوانندگان وبلاگ شهید حسین لیراوی نیز پسر خاله نامبرده            می باشد. 

نوع مطلب : باباحسنی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 22 تیر 1393 :مدیر وبلاگ لیراوی : علیرضا خلیفه زاده

نام پدر: عبدالمحمد
محل تولد: بوشهر - گناوه - روستای باباحسنی
تاریخ تولد: 1339 
مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی: هنرستان حاج جاسم - بوشهر  صنایع فلز 
محل شهادت: شوش
تاریخ شهادت: 1360/12/13 
گلزار شهید: گلزارشهدای گناوه
مزار شهید: خاکستان امامزاده سلیمان گناوه 
غلام‌حسین لیراوی در سال 1339 در روستای «باباحسنی» ( از توابع شهرستان گناوه) در خانواده‌ای مذهبی و فقیر، دیده به جهان گشود. در هفت سالگی راهی دبستان روستا (شفق) گردید. وی از شاگردان ممتاز و باهوش کلاس بود. مهربانی، وظیفه شناسی و ارتباط شدید عاطفی با هم‌کلاسان و هم‌سالان، از ویژگی‌های این شهید بزرگوار محسوب می‌شد. دوره‌ی راهنمایی را در مدرسه‌ی راهنمایی هدایت دیلم و با معدل بالا به پایان رساند. سپس در هنرستان بوشهر، در رشته‌ی صنایع فلز، ثبت‌نام نمود. 
غلام حسین  لیروای
در این ایّام بود که در محافل و مجالس مذهبی شرکت فعال داشت. نوارها و اعلامیه‌های حضرت امام (ره) و کتاب‌های استادان بزرگی هم‌چون مطهری و شریعتی را برای مطالعه به روستاها می‌آورد و در بین جوانان و مردم روستا توزیع می‌کرد. لیاقت، مسئولیت‌پذیری، تدیّن از غلام‌حسین چهره‌ای بارز و شاخص ساخته بود. همین امر باعث شده بود تا مورد توجه و مقبول دانش‌آموزان هنرستان باشد؛ به طوری‌که از طرف دانش‌آموزان مسئول شورای مالی هنرستان شد. وی به منظور آشنایی بیشتر با معارف اسلامی و آموزش قرائت قرآن، در کلاس‌های نماینده‌ی استان، شهید عباس حیدری شرکت می‌کرد. با اوج‌گیری انقلاب، فعالیت‌هایی از قبیل به اعتصاب کشاندن هنرستان، تهیه و توزیع اعلامیه‌ها و نوارهای امام (ره) را از او شاهد بودیم. کتاب‌خانه‌ی امام خمینی (ره) روستای باباحسنی شهرستان دیلم، نتیجه‌ی تلاش‌های لیراوی بود که با همکاری عده‌ای از دوستانش دایر شد. 
در سال 1358 ماه‌های آخر تحصیلاتش را می‌گذراند. روستای «کردلان» توسط عده‌ای فئودال به آشوب کشیده می‌شد. لیراوی و چند نفر دیگر، از طرف مقامات ذی‌صلاح مأموریت یافتند تا برای حل و فصل موضوع به روستا بروند. پس از ورود به روستا به مدت چند شبانه‌روز به گروگان گرفته شدند که با میانجی‌گری استان‌دار و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آزاد شدند. 
سرانجام خرداد همان سال موفق به اخذ مدرک دیپلم گردید. پس از بازگشت به روستا، رسماً از طرف مسئول بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دیلم، دعوت به همکاری شد. وی نیز با عشق و علاقه پذیرفت و مسئولیت روستاهای بنیاد را قبول و آغاز به کار کرد. وی در این راه خدمات شایان توجهی را از خود به جای گذاشت. خدمات ارزنده‌ی او برای روستاییان منطقه‌ی لیراوی فراموش‌نشدنی است. 
لیراوی در تاریخ 13/10/1360 عازم خطوط مقدم رزم گشت تا او نیز سهمی در دفاع از خاک کشور داشته باشد و سرانجام در تاریخ 13/12/1360 در سنّ 21 سالگی در شوش به شهادت رسید و در امامزاده سلیمان  بندر گناوه در کنار قبر پدرش به خاک سپرده شد. 
نوع مطلب : باباحسنی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 22 تیر 1393 :مدیر وبلاگ لیراوی : علیرضا خلیفه زاده

وبلاگ دیلمی یل : نمی شود دیلمی بود و سنت زیبای گری گشو  " Gerey Goshoo"را دوست نداشت شاید یکی از تنها سنت هایی باشد که موانع و دیوارهای زمان را با موفقیت پشت سر گذاشته و خود را به قرن بیست و یکم رسانده و همچنان رنگ و بوی سنتی خود را حفظ کرده ؛هنوز هم دیلم در روز چهاردهم ماه مبارک رمضان شور حال دیگری دارد. و مردم از بزرگ و  کوچک در تکاپو و تلاشند بزرگترها برای خرید شیرینی و آجیل مخصوص گری گشو و کودکان در پی دوختن کیسه مخصوص آن.البته هنوز تا روز چهاردهم و شب پانزدهم ماه خیلی مانده است و امروز اول این ماه مبارک است ولی خواستم پیش دستی کرده باشم و تا قبل از اینکه نویسندگان بسیار خوبمان اقایان شهبازی و طاهری به این موضوع بپردازند من اغاز گر این مبحث باشم.

ابتدا برای اینکه سایر هموطنانی که به این وبلاگ سر می زنند بدانند که ما از چه سخن می گوییم شرحی کوتاه براین سنت و چگونگی آن می نویسم.

همان طور که در بالا هم اشاره شد در روز های نیمه ماه مبارک مغازه های خشک بار فروشی در دیلم جنبش و تکاپوی بیشتری دارند و و مشتریان گاه گاهی برای خرید شیرینی و آجیل مخصوص گری گشو مجبور به صف گرفتن می شوند این شیرینی شباهت زیادی به آجیل مشکل گشا دارد و معمولا شامل برنجک و گندم برشته هم می شود.

در شب پانزدهم ماه رمضان هنوز اولین لقمه افطاری را فرو نبرده ای که می بینی صدای کوبیدن شدید در بگوش می رسد اگر دیلمی نباشی ممکن است از این گونه در زدن نگران شوی و فکر کنی اتفاق ناگواری  رخ داده ولی در این لحظه افراد خانواده نگاهی با توام با لبخند به هم می زنند که بیانگر شروع شور حال کودکان در این شب است.در را که باز می کنی با موج شور و هیجان کودکانی روبرو می شوی که با شادی فریاد می زنند "گری گشو" ؛و اینجا نوبت به صاحبخانه می رسد که دست در ظرفی که همراه دارد بکند و  مشتی اجیل و شیرینی را در کیسه ی هرکدام از کودکان بریزد. وای به حال کسی که در خانه اش را باز نکند یا بازکند و بگوید چیزی برای دادن به کودکان ندارد آنوقت است که با فریاد "حونه ی گدا خیرشه ندا"ی کودکان مواجه می شود که به معنی اینست که از خانه خسیسان خیری به ما نرسید.

به هر حال بچه ها دسته دسته و محله به محله می دوند و فریاد می کنندو در می زنند تااینکه کیسه هایشان پر از شیرینی و آجیل گردد .و به این ترتیب این سنت زیبا به همان سرعتی که شروع می شود بعد از یکی دو ساعت هم تمام می شود،تا سالی دیگر و گری گشویی دیگر.

برنامه ای که برای این موضوع دارم بستگی به علاقه خوانندگان و همین طورسایر نویسندگان وبلاگ دارد،اگر دیدم که علاقه وجود دارد، آنرا ادامه می دهم و در غیر اینصورت به همین مطلب اکتفا می کنم.بنابر این هرگونه نظر یا پیشنهادی که در مورد این مطلب دارید را با ما در میان بگذارید.

گری گشو را از چند دیگاه می توان مورد بررسی قرار داد ،

دیدگاه اول ریشه ی تاریخی آن که از کجا آمده و در بدو شروع آن چگونه بوده ؟یکی از احتمالاتی که من شنیده ام ،علت آنرا مصادف با تولد امام حسن مجتبی(ع) دانسته اند و شروع ان را بخشش و کرم امام علی (ع) در شب تولد آن بزرگوار دانسته اند. از یک دیدگاه این احتمال قابل قبول است و انهم اینکه این سنت در میان اعراب زنده مانده و در شهرهای مرکزی ایران کمتر دیده شده است واین احتمال عربی بودن انرا زیاد می کند، ولی از یک نظر هم قابل رد است، با توجه به اینکه کشور های خلیج اهل سنت می باشند ترجیحا سنتهای شیعی را زیاد خوش ندارند.

دیدگاه دومی  که می توان در مورد گری گشو بررسی کرد گستره جغرافیایی این سنت در حال حاضر و در گذشته است.که در چه شهرهایی از ایران و جهان این سنت وجود دارد ایا این سنت ارتباطی با جشن هالوین آمریکایی دارد یا نه؟حداقل می دانیم که این سنت در حاشیه خلیج فارس وجود دارد و در کشور های عربی خلیج همیشگی فارس به این سنت توجه خاصی می شود.

دیدگاه بعدی می تواند ریشه این کلمه باشد که ایا این کلمه همان گره گشاست یا گیر گریعانست یا قیر قریعان یا چیز دیگری ؟ البته کلمه اول که ماهم این سنت را به این اسم می شناسیم در بین دیلمی یل قابل قبول تر می نماید و قرابتی هم بامشکل گشا و آجیل آن دارد.

خلاصه من قصد دارم با جستجویی در اینترنت ابتدا نگاهی به مقالات احتمالی عربی در این زمینه داشته باشم و ببینم نظر آنها چیست ؛دوم اینکه با صحبت با همکاران مختلف از همه جای ایران ببینم گستره جغرافیایی این سنت تا کجاست.و اگر فرصتی شد نگاهی هم به جشن هالوین آمریکایی خواهم داشتم که ببینم ریشه در کجا دارد.بازهم تاکید دارم در این جستجو نیازمند علاقه و کمک همه شما همشهریان هستم.


قسمت دوم 


بدنبال مطلب گری گشو به همان طور که قول داده بودم جستجویی در سایتهای عربی  مطالب جالبی یافتم که خلاصه ای از ترجمه دو تا از این مطالب را برایتان می نویسم.

نکته ای که متوجه شدم اینست که در بین اعراب بحث شدیدی وجود دارد که گروهی این سنت را بعنوان یک فرهنگ قدیمی بسیار با اهمیت می بینندو به آن علاقه مندند و سعی و تلاش زیادی برای زنده نگه داشتن آن انجام می دهند .وگروهی دیگر مخصوصا علمای سعودی این کار را بدعت می دانند و شدیدا آنرا نهی می کنند.در ادامه دوتا از این دست مطالب یکی موافق و دیگری مخالف آن را بریتان می نویسم.

 مقاله اول

قرقیعان یا قرقیعانه یا کرکیعان یکی از مهمترین رسوم ملی  ماه رمضان در کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر کشورها می باشدبطوری که این رسم در سراسر کشورهای کویت،سعودی،قطر،امارات ،جنوب ایران و در بصره و سایر شهرهای عراق و همینطور در سایر کشورهای اسلامی پخش شده است.

لازم به ذکر است که بازیگران اصلی جشنواره گری گشو کودکانند که در خیابانها و کوچه ها می دوند و از این مناسبت ماه رمضان سود می برند این چیزی است که از پیشینیان به ارث برده اند در حالی که لباسهای مخصوصی را که به همین مناسبت دوخته اند بر تن دارندو با خود کیسه های دارند که شیرینی ها و اجیلی را که بدست می اورند در آن می ریزند.

در مورد معنی کلمه "قرقیعان" نظرات مختلفی وجود دارد که یکی اینست که این کلمه از "قرع الباب" به معنی در زدن گرفته شده است ، بخاطر اینکه کودکان در خانه ها را می کوبند تا بیایند و به آنها چیزی بدهند.

نظر دوم اینست که از کلمه "قرّة العین" گرفته شده که به معنای شادی و سرور انسان می باشد.

در مورد ریشه این سنت هم در مقاله اشاره به تولد امام حسن مجتبی(ع) و  خوشحالی رسول خدا(ص) برای تولد اولین نوه اش می کند.

در این مقاله بعد از این نویسنده اشعاری که در این مراسم توسط کودکان در کشور های مختلف خوانده می شود را می نویسد.

در انتهای این مقاله نویسنده در مورد حکم شرعی این سنت می نویسد که بدون شک چون این سنت باعث ایجاد شور وشعف در میان کودکان می شود انرا امری پسندیده می داند مخصوصا اینکه مصادف است با تولد نوه پیامبر گرامی اسلام.و عجیب می داند که گروهی که با اهل بیت پیامبر خدا دشمنی می ورزند این سنت را بدعت می دانند.مطلب اصلی این مقاله را می توانید در سایت زیر مطالعه کنید.

http://www.islam4u.com/almojib/13/0/13.0.6.htm

 

مقاله دوم که بدعت "قرقیعان" در شب پانزدهم رمضان نام دارد بتندی شروع می شود و در همان ابتدا می گوید این شب "قرقیعان" نام دارد و عجیب اینجاست که هیچ ریشه ای ندارد و از قدیمی تر ها و پیرمردها که می پرسم که چرا این شب را به این نام می نامید و چرا شب پانزدهم رمضان را به آن اختصاص داده اید فقط در جواب می گویند که پدرانمان این کار را می کردند و ما نمی دانیم.و عده که سعی کرده اند که مدرک مستدلی در مورد ریشه این سنت پیدا کنند چیزی نیافته اند.و بعضی می گویند که اولین بار در زمان عباسیان بوجود آمده و بعضی هم آنرا عیدی ایرانی و زرتشتی ( الفرس و المجوس) می دانند و بعضی هم آنرا ریشه گرفته از مراسم هالوین مسیحیان که قبلا این مناطق جزَء مستعمره آنها بود می دانند ونویسنده  دلیل این که تنها در مناطق ساحلی وجود دارد وبعدهاهم فقط در قسمتی از شرق شبه جزیره عربستان پخش شده را خارجی بودن این سنت می داند.در ادامه نویسنده بصورت انتقادی به این مراسم می پردازد و در پایان هم چند فتوی از علما عربستان سعودی در مورد جایز نبودن و بدعت بودن این سنت می آورد.

این متن را هم می توانید در آدرس زیر مطالعه کنید.

http://www.6moo7.com/vb/showthread.php?t=8807


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 4 مهر1385 توسط مهدی شفیعی

نوع مطلب : دیلم پژوهی ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 22 تیر 1393 :مدیر وبلاگ لیراوی : علیرضا خلیفه زاده
تخریب آرامگاه «ابن اثیر»؛

نخستین اقدام «داعش» در محو آثار اسلامی موصل

تخریب آرامگاه ابن اثیر، یكی از نخستین اقدامات گروه داعش در راستای محو آثار و زیارتگاه‌های اسلامی در موصل است؛ این گروه می‌خواهد با عملی كردن تهدیدات خود در این زمینه، ضربه جبران‌ناپذیری به میراث دینی و تاریخی مسلمانان وارد كند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج، منابع خبری، روزدوشنبه ۲۶ خردادماه، از تخریب آرامگاه ابن اثیر مورخ بزرگ مسلمان در موصل به دست گروه داعش خبر دادند، دانشمندی كه از بزرگ‌ترین مورخان مسلمان و صاحب تألیفات با اهمیتی در زمینه تاریخ و تراجم و ادب بود.

شهر موصل، مركز استان نینوی، سومین شهر بزرگ عراق پس از بغداد و بصره، و مهم‌ترین شهر شمال عراق به شمار می‌آید. این شهر كه در ساحل رود دجله و در فاصله حدود ۴۶۰ كیلومتری بغداد قرار دارد، پیش از اسلام از مراكز مهم مسیحیان، و پس از اسلام نیز یك مركز مهم علمی بوده است.

این شهر در سده چهارم هجری، مركز حكومت امرای شیعه مذهب «حمدانیانِ موصل» بوده است؛ در نیمه نخست سده هفتم هجری نیز برای مدتی، «بدرالدین لؤلؤ»، حاكم شیعه مذهب، امارت خودمختار خود را در شهر موصل و اطراف آن تأسیس كرد. او در این منطقه تعداد قابل توجهی از بناهای یادمانی و زیارتگاه‌های شیعه را احداث كرد كه بیشتر آنها تا به امروز باقی مانده است و از آثار برجسته معماری اسلامی در عراق به شمار می‌آید.

با تسلط گروه داعش بر منطقه موصل و تهدید به تخریب زیارتگاه‌های اسلامی از جمله زیارتگاه حضرت یونس پیامبر (ع)، كه همواره مهم‌ترین زیارتگاه این شهر بوده است، بیم آن می‌رود كه این گروه با عملی كردن تهدیدات خود و از بین بردن این آثار معماری باارزش، ضربه جبران‌ناپذیری به میراث دینی و تاریخی مسلمانان وارد كنند؛ چراكه منابع خبری در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۴ برابر با ۲۶ خرداد ۱۳۹۳، از تخریب آرامگاه ابن اثیر مورخ بزرگ مسلمان در موصل به دست گروه داعش خبر دادند.

ابوالحسن عزالدین علی بن ابوالكرم محمد بن محمد بن عبدالكریم بن عبدالواحد شیبانی، ملقّب به «ابن اثیر جَزَری» از بزرگ‌ترین مورخان مسلمان و صاحب تألیفات با اهمیتی در زمینه تاریخ و تراجم و ادب است. او در سال ۵۵۵ هجری در شهر «جزیره ابن عمر» (در جنوب تركیه امروزی) به دنیا آمد و در سال ۶۳۰ هجری در موصل از دنیا رفت. او دو برادر به نام‌های مجدالدین مبارك و ضیاءالدین نصرالله داشت كه این دو نیز از علما و اهل فضل بوده و آثار و تألیفاتی به یادگار گذاشته‌اند.

از عزالدین ابن اثیر تألیفات مهمی به‌جای مانده است كه عبارت‌اند از: ۱) «الكامل فی التاریخ»، از مهم‌ترین منابع تاریخ اسلام كه مؤلف آن، اخبار و گزارش‌های تاریخی را از زمان هبوط آدم تا سال ۶۱۹ هجری قمری در این كتاب گردآوری كرده است؛ ۲) «اُسد الغابة فی معرفة الصحابة»، از مهم‌ترین منابعی كه در شرح حال صحابه رسول خدا (ص) نگاشته شده است؛ ۳) «التاریخ الباهر فی الدولة الاتابكیة»، كه حاوی شرح حال و اخبار خاندان «آل زنگی» حاكمان موصل و مناطق شمال عراق و شام در قرن ششم هجری است؛ ۴) «اللباب فی تهذیب الانساب»، كه بازنویسی كتاب مشهور «الانساب» تألیف عبدالكریم سمعانی است.

آرامگاه ابن اثیر شامل چهارطاقی گنبد دار كوچكی بوده كه در وسط میدانی در محله «باب سنجار» موصل قرار داشته است. تخریب این آرامگاه، یكی از نخستین اقدامات گروه داعش در راستای محو آثار و زیارتگاه‌های اسلامی در موصل است؛ و در صورت استمرار تسلط آنها بر این شهر، شاید در روزهای آینده شاهد تخریب زیارتگاه‌های بیشتری باشیم.

احمد خامه‌یار از محققان پژوهشكده حج و زیارت
نوع مطلب : مشاهیر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 40 )    ...   4   5   6   7   8   9   10   ...   
پیوندها
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :