تبلیغات
لیـــــــــــــــراوی

سی بهمن 93

دوشنبه 11 اسفند 1393 07:44 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 

آخرین ویرایش: دوشنبه 11 اسفند 1393 07:46 ق.ظ

 

کوچ نورمحمد مجیدی بزرگمرد تاریخ و جغرافیای جنوب

دوشنبه 11 اسفند 1393 07:39 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 

نورمحمد حسینی سوق در یادداشتی که در اختیار بویرنیوز قرار داد نوشت:

بی شک سابقه مطالعات روستایی و عشایری در ادبیات ،به مطالعه ای تحت عنوان المسالک و الممالک ابن خردادبه (۲۵۰)هجری بر می گردد. بعدها این رویه توسط جغرافی دانان و مورخان ادامه پیدا می کند. آثاری مثل البلدان یعقوبی و التنبیه الاشراف مسعودی و المسالک و الممالک اصطخری و صوره الارض ابن حوقل و سفرنامه ناصر خسرو و و فارسنامه ادریسی ،نزهه القلوب مستوفی ،سفرنامه ابن بطوطه ، فارسنامه ناصری ،ادامه رویه فوق می باشند.در.این آثار نویسندگان، توانستند به نحوی نحوه حیات و زندگی در جوامع آن زمان را برای نسلها و تاریخ ماندگار نمایند.

download

تا ابتدای قرن ۱۴ شراط به همین نحو ادامه پیدا می کرد . مطالعات مدون و مدللی در حوزه مناطق عشایری و روستایی وجود نداشت. کتای مطلع الشمس ضیع الدوله شاید اولین کتابی است که بتوان آن را آغار مطالعات روستایی ایران فرض نماییم
سپس در سال ۱۳۳۱ جلال آل احمد کـتاب«اورازان»را در بـاب«وضع محل،آداب و رسـوم، فلکور و لهـجه»دهکده‌ اورازانـ‌ از توابع‌ طالقان که به گفتهء نـویسنده«مولد اجـداد او بوده است»منتشر کرد
در پی مـوفقیت تـحقیقاتی بخش روستایی در دانشگاه تهران ،در سال ۱۳۴۳بخش مطالعات عـشایری بـه سرپرستی‌ نادر افشارنادری تشکیل شد و این بخش نیز نخستین‌ فعالیت‌ مطالعاتی‌ خود را بـه صـورت مقدماتی‌ در «دشت‌ میشان»آغاز‌ کرد و سپس در سـال ۱۳۴۴ همزمان با تشکیل سـازمان عـمران کهکیلویه و بویراحمد مطالعات خود را در آن منطقه مـتمرکز ساخت
تشکیل سـازمان عمران کهکلیویه و بویراحمد(وابسته‌ به‌ سازمان برنامه و بودجه)در سال ۱۳۴۵ و ارائه سفارش کار از طریق آن سـازمان بـه موسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات اجتماعی موجب شـد که بخش مطالعات‌ عشایری مـوسسه نـیز،نظیر بخش روستایی،از طریق‌ تزریق‌ اعـتبارات مـطالعاتی تقویت شود.گزارشهایی از قبیل«بررسی مقدماتی و طرح مطالعه آینده ایلات کهکیلویه و بویراحمد»(۱۳۴۴)،«جمعیت و شناسنامه‌ ایلات‌ کهکیلویه»(۱۳۴۶)کار‌ نـادر افـشار نادری و دیگران،«چرام»(۱۳۷۴)کار عزیز رخش خـورشید، اطلس ایـلات کـهکیلویه(۱۳۴۷)و«سی‌سخت بویراحمد سفلی»(۱۳۴۷)هر‌ دو‌ کـار جـواد صفی‌نژاد و نیز مونوگرافی سوق طیبی و
مطالعه ارزشمند«بامدی طایفه‌ای‌ از‌ بـختیاری»(۱۳۴۶)که‌ زیـر نظر پرویز ورجاوند و با همکاری‌ عزیز‌ رخش‌ خورشید و هوشنگ کشاورز صورت گرفت،همگی از آثار این دوره پررونـق مطالعاتی در‌ بخش‌ عشایری‌ موسسه مطالعات و تحقیقات اجـتماعی هستند.اگرچه‌ گـزارشهای‌ تحقیقاتی سـالهای‌ اول‌ فـعالیت‌ ایـن بخش همه از حیث کـیفیت رتبه‌ بالایی‌ را احراز می‌کنند اما در بین این مطالعات«مونوگرافی ایل بهمئی»که در سال‌ ۱۳۴۷‌ در‌ بالغ بر۱۹۰صفحه بـه قـلم‌ دکتر نادر افشار نادری‌ منتشر‌ شـد جـایگاه ویـژه و بـی‌نظیری‌ دارد.ایـن‌ گزارش‌ شرح یافته‌هایی اسـت کـه مؤلف و همسرش(الویااسترپو-افشار نادری-و هردو انسان‌شناس)از طریق زندگی و همراهی‌ با‌ خانوارهای کوچندهء ایل بهمئی در‌ مدتی‌ بالغ‌ بر ۶ مـاه،گردآوری‌ کـرده‌ بودند.این مطالعه تا سالها در سازمان برنامه ، مهمترین ماخذ بودجه ریزی عشایری بوده است
بعدها در ایران مطالعات روستایی و عشایری به شیوه علمی تر استمرا پیدا می کند که ماحصل آن اسناد و کتابهای زیادی در حوزه مردم شناسی و جامعه شناسی عشایری می باشد.
مطالعات محلی در استان که بواسطه پژوهشگران غیر بومی آغاز شده بود بعدها توسط پژوهشگران بومی جان تازه ای گرفته بود. شاید یکی از پیشتازان این عرصه را بتوان کی عطا طاهری نامید. عطا طاهری با کتابهای کم حجم خود به قلم بدستان این استان جسارت نوشتن داد.برادران غفاری (هیبت الله و یعقوب ) از جمله کسانی بودند که اهالی کتاب و رساله این استان با قلم و آثار آنها آشنا شدند.نصر احمدی با کتاب مرفولوژی کرانه گمنام خود غنای ادبیات عشایری استان را زیاد تر نموده بود.
بدنبال این جهش ،نویسندگانی چون نورمحمد مجیدی ، مصطفی تقوی ،کشواد سیاهپور ،آذرپیوند ،داوری ،گشتاسبی و برادران اکبری وتابان سیرت،رگبار مقدم….دست به قلم بردند و برای ثبت میراث فرهنگی مان زحمت بسیار کشیدند و زجر فراوان بردند.درمیان این نویسندگان ،نورمحمد مجیدی ازحیث پرکاری مقام برجسته ای پیدا کرده است.
نورمحمد مجیدی دارای زندگی دوگانه است. دوره اول که تا پیروزی انقلاب و حدود ۱۳۶۰می باشد. در این دوره در روستای تراب طیبی از توابع سوق ، در کنار رودخانه مارون ساکن بود وبه کارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مشغول بود. در دوره دوم زندگی، این مرحوم تمام زندگی خود اعم از کار و سرمایه و..را فدای تحقیق و نگارش کتاب وتحقیق می نماید.
کل نورمحمد مجیدی ،از ملاها و باسوادان حوزه طیبی با استفاده از فراغتی که پس از هجرت خویش بدست آورد به ناگهان با شجاعت تمام اولین کتاب خویش را تحت عنوان تاریخ و چغرافیای کهگیلویه و بویراحمد به زیور طبع آراست.سبک نگارش این کتاب ،متاثر از ادبیات و نوشته هایی بسیار قدیمی و تاریخی است.نثر ساده کتاب و بیان کلی وقایع و ورود نویسنده به بسیاری از موضوعات تاریخی و اجتماعی و حتی نام کتاب ، ما را به با یک پایه ای از وقایع و رخدادها و موضوعات می رساند که برای تکمیل و تحقیق آن باید تیم های تحقیقاتی و علمی زیادی را تشکیل داد.
برای هم تباران خودمان یعنی ممسنی ها ، نورمحمد مجیدی همین شیوه بررسی را ادامه می دهد. او با نگارش تاریخ و جغرافیای ممسنی به نوعی سبک نگارش خود را به حوزه جغرافیایی دیگری وصل می کند که در نوع خود بدیع و تازه بود
کار ارزشمند دیگرایشان ثبت و ضبط سروده ها و رزنمامه های عشایری بوده است که به صورت شفاهی در جامعه نقل و قول می شد . اولین همکاری بنده با ایشان در همین حوزه بود. نتیجه تحقیقات ایشان را ابتدا در فصلنامه فرهنگی آوای دنا چاپ نمودیم و سپس ایشان آن مطالب را همراه با عناصر فرهنگ عامه استان به عنوان یک کتاب به جامعه ادبی تقدیم نمود.
خدمت فرهنگی دیگر ایشان معرفی علما و مشاهیر استان بود. مشاهیری که ناشناخته و گمنام بودندو کسی از کم و کیف زندگی آنها آگاه نبود.این مطالعه که با همکاری امور اجتماعی استانداری صورت گرفته بود بعدها هم به عنوان کتابی به همین عنوان چاپ شده است.
دغدغه آخر عمر ایشان معرفی طایفه کرایی به عنوان یک طایفه مهم و پرجمعیت در استان و حتی ایران بود. تعصب ایشان به این طایفه و برادران خویش ،تا بدانجا پیش رفت که این طایفه را تاحد ایل بالا برده است. کتاب تاریخ باستانی ایل کرایی در پاسخ به این دغدغه فکری و تعصب قومیش نوشته شده است
سایر مطالعاتش در حوزه بهبهان و ایران خواندنی و قابل تامل است..
به هر حال ایشان یک کلکسیونر تاریخی بود. اسناد و اطلاعات تاریخی زیادی در حوزه کهگیلویه و بویراحمد و بهبهان و ممسنی داشت. یاد داشت های مستندی هم در اختیار داشت. او همانند یک مردم شناس محلی تحقیق می کردو می نوشت و با شجاعت تمام چاپ می کرد.
به هر حال شهرت مرحوم کل نورمحمد مجیدی ، را فقط باید مدیون همین نوشته ها و رسالاتی بدانیم که تا آخر عمر جهان نام وی را جاودانه می کند.
بنده به سهم خویش ضمن عرض تسلیت به جامعه فرهنگی و اهل قلم استان و پیشکسوتان فرهنگی ،ازخانواده فرهنگ دوست شان درخواست دارم که ضمن صیانت از نوشته های چاپ شده اش،برای انتشار یادداشتهای احتمالی اش نهایت دقت و تلاش را داشته باشند.


آخرین ویرایش: دوشنبه 11 اسفند 1393 07:41 ق.ظ

 

پنجمین جشن فرهنگ گناوه

دوشنبه 4 اسفند 1393 08:20 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 

رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی گناوه گفت: برپایی جشن فرهنگ از مهم ترین و پرمخاطب ترین رویدادهای هنری این شهر است که توانسته جایگاه خاصی در بین مردم پیدا کند.

  
علیرضا سبحانی در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: این جشن که امسال برای پنجمین بار برگزار می شود، در نمایان و زنده نگه داشتن فرهنگ و تمدن این شهر حایز اهمیت و اثرگذار است.

وی اظهارکرد: متولیان و دست اندکاران این جشن برنامه های فراوان و متنوعی که از چهارم تا دهم اسفند اجرا می شود، پیش بینی کرده اند و از مردم انتظار داریم که حضوری گسترده دراین برنامه ها داشته باشند.


مسوول شورای هماهنگی جشن فرهنگ گناوه گفت: برای هرچه باشکوهتر برگزاری این جشن نشست های متعددی برگزار شده است.

غلامحسین دریانورد افزود: جشن فرهنگ گناوه شامل تئاتر صحنه ای، خیابانی و نمایشنامه خوانی، شب شعر، شب آواها و نواهای محلی، همایش تاریخ و فرهنگ گناوه، برنامه سینمای جنوب، نمایشگاه های عکس با قابی از گناوه، نقاشی، خوشنویسی کلک ساحل و از گناوه تا کتاب از مهم ترین برنامه های این رویداد فرهنگی هنری است.

وی گفت: جشنواره نگاره های ساحلی، بازی های محلی وبومی، کارگاه های نقد و آموزش و آیین اختتامیه از دیگر برنامه های مهم جشن فرهنگ است.

وی یادآورشد: پنجمین جشن فرهنگ گناوه در تالار فرهنگ، نگارخانه شادوران افتخاری، پلاتوی نمایش، مجتمع فرهنگی خلیج فارس، بوستان هنرمندان وخور، ساحل وزمین چمن مصنوعی و تالار هنر برگزار می شود.

در برگزاری جشن فرهنگ گناوه، فرمانداری، اداره فرهنگ وارشاداسلامی، شهرداری و انتشارات دریانورد مشارکت و همکاری دارند.
آخرین ویرایش: دوشنبه 4 اسفند 1393 08:21 ق.ظ

 

به همت یک کتابفروشی؛ دیدار با مردی كه عمری در تاریخ خلیج فارس پژوهش كرد+ عکس

یکشنبه 3 اسفند 1393 10:16 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 
 نهمین جلسه «دیدار و گفت و گو با استادان و بزرگان فرهنگ و ادب ایران» برگزار شد که طی آن، کتابفروشی آینده، این بار میزبان «احمد اقتداری» بود و اجرای برنامه را هم سیدعلی آل داود بر عهده داشت. 

 وی در ابتدا از خاطرات خود گفت و پیش و بیش از بزرگانی چون عباس زریاب خویی، کیکاووس جهانداری، محمدامین ریاحی و منوچهر ستوده بر دوستی با ایرج افشار تاکید کرد و اظهار داشت: ما 65 سال شبانه روز و در سفر و حضر با هم بودیم. یک روح بودیم در دو بدن. هیچ کاری را بدون مشورت با او انجام نمی دادم و حتی قلم روی کاغذ نمی بردم. او همواره بهترین راهنمای من بود. مرحوم افشار انسان کم نظیری در تاریخ فرهنگ ایران بود که شاید سال ها بگذرد و مردی چون او زاده نشود. او تمام مطالعات خارجی ها درباره ایران را خوانده بود و به آنها احاطه کامل داشت. 

http://media.isna.ir/content/1424429433613_17.jpg/4


احمد اقتداری افزود: دوست دیگری هم که اغلب با ما همنشین بود منوچهر ستوده بود. پس از شهریور 1320، من رئیس فرهنگ لارستان و بنادر خلیج فارس بودم که در این دوران، اول کتاب خلیج فارس و بعد فرهنگ لارستانی و لارستان کهن را نوشتم. و مطالعاتم به همین ترتیب ادامه پیدا کرد تا آنکه به مرور، کتاب خاطرات سدیدالسلطنه را گردآوری کردم. 

وی در ادامه گفت: من مدتی هم مامور تحقیق و مطالعه درباره پیشینه فرهنگی جنوب ایران شدم. اول به بوشهر و خارک رفتم و سپس به مدت سه ماه و نیم پای پیاده از دیلم تا چابهار را طی کردم! نتیجه این تحقیق کتابی دو جلدی شد به نام دیار شهریاران که درباره فرهنگ و عقاید و زبانشناسی در شوش و شوشتر و هفت تپه و چغازنبیل و اهواز است. 

http://media.isna.ir/content/1424429433255_16.jpg/4


اقتداری سبب همه این فعالیت ها را عشق به ایران دانست و بیان داشت: دلیل تمام کارها و پژوهش های من این بوده که وطنم را بسیار دوست می داشتم و همواره فکر می کردم باید برای مملکتم کار مفیدی انجام بدهم. اکنون هم فکر می کنم این وظیفه مهم برعهده جوانان این سرزمین است. خصوصاً دختران و زنان که ثابت کرده اند در عرصه های گوناگون با مردان یکسان و برابرند. من معتقدم فرهنگ ایرانی خودزا و زایا است. هرچند که در بزنگاه های تاریخی دچار بحران می شود، ولی مانند ققنوس دوباره از خاکستر خود متولد می شود.

این نویسنده سپس به کتاب‌ها و آثار پژوهشی خود اشاره کرد و توضیح داد: من مدتی هم مأمور تحقیق و مطالعه دربارۀ پیشینۀ فرهنگی جنوب ایران شدم. اول به بوشهر و خارک رفتم و سپس به مدت سه ماه و نیم پای پیاده از دیلم تا چابهار را طی کردم! نتیجۀ این تحقیق کتابی دو جلدی شد به نام دیار شهریاران که دربارۀ فرهنگ و عقاید و زبانشناسی در شوش و شوشتر و هفت تپه و چغازنبیل و اهواز است. بعد دیدم که کار تحقیقی مهمی در مناطق خوزستان و کهکیلویه و بختیاری و ممسنی و ایذه صورت نگرفته است. به بررسی نقوش آن نواحی پرداختم که حاصل آن کتاب چاپ نشده‌ای؟ [جایی بحرین گناهی نابخشودنی؟]است به نام خوزستان و کهکیلویه و ممسنی[این کتاب چاپ شده]. کتاب چاپ نشدۀ دیگری هم دارم به نام ایرانیان از طوفان شکست خوردند نه از یونان.http://media.isna.ir/content/1424429432833_15.jpg/4

او همچنین گفت:خواسته‌ام که در تمام کتاب‌های من که بنیاد موقوفات منتشر می‌کند متنی به احترام ایرج افشار چاپ شود. چون فکر می‌کنم نام و یاد ایرج افشار باید همواره زنده و جاوید بماند؛ خصوصاً در عرصۀ تحقیق و پژوهش چراکه هر کلمه‌ای که او می‌نوشت با فکر و مطالعه و وسواس فراوان بود.


اقتداری همچنین اعلام کرد: کل کتابخانۀ خود را به دایره‌ المعارف بزرگ اسلامی اهدا کرده است و تمام کتاب‌های منتشر نشده‌اش نزد دخترش است تا در زمان مناسب خود چاپ شود. 


http://media.isna.ir/content/1424429434237_19.jpg/4

این نویسنده در پایان سخنانش گفت: تا کنون 33 کتاب از من چاپ شده‌ که دو جلد از آن‌ها را بنیاد موقوفات منتشر کرده است و دو کتاب افسانۀ حیات و کاروان عمر (چاپ دوم) را نیز به زودی منتشر می‌شود. 

دلیل تمام کارها و پژوهش‌های من این بوده که وطنم را بسیار دوست ‌داشتم و همواره فکر می‌کردم باید برای مملکتم کار مفیدی انجام بدهم. اکنون هم فکر می‌کنم این وظیفۀ مهم برعهدۀ جوانان این سرزمین است. خصوصاً دختران و زنان که ثابت کرده‌اند در عرصه‌های گوناگون با مردان یکسان و برابرند، من معتقدم فرهنگ ایرانی خودزا و زایا است. هرچند که در بزنگاه‌های تاریخی دچار بحران می‌شود، ولی مانند ققنوس دوباره از خاکستر خود متولد می‌شود.


آخرین ویرایش: یکشنبه 3 اسفند 1393 10:23 ق.ظ

 

زندگی مستند ابوسعید گناوه ای

یکشنبه 3 اسفند 1393 09:27 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 
جَنّابی‌ ، ابوسعیدحسن‌بن‌ بهرام‌، بنیانگذار دولت‌ قَرمَطیان‌ بحرین‌ در سده سوم‌. او ایرانی‌ و اهل‌ جَنّابه (گناوه‌) فارس‌ بود. روشن‌ نیست‌ كه‌ او مدعی‌ نسب‌ سلطنتی‌ ایرانی‌ بوده‌ است‌ یا اینكه‌ این‌ ادعا را بعدها دیگران‌ به‌ وی‌ نسبت‌ داده‌اند. دانسته‌های‌ ما از آغاز زندگی‌ او در خور شهرتش‌ نیست‌. در باره تاریخ‌ تولد و بخشی‌ از زندگی‌ او كه‌ در گناوه‌ گذشته‌، گزارشی‌ در دست‌ نیست‌. جُوبَری‌ (ص‌ 12) به‌ آغاز فعالیت‌ او در 252 اشاره‌ كرده‌، اما دخویه‌(ص‌ 36) این‌ تاریخ‌ را نادرست‌ و سال‌ مذكور را تاریخ‌ تولد او پنداشته‌ و این‌ با گزارش‌ مقریزی‌ (1387، ج‌ 1، ص‌ 165)، كه‌ جنّابی‌ را هنگام‌ قتل‌ در 301 یا 302، شصت‌واند ساله‌ دانسته‌، ناسازگار است‌. اگر گزارش‌ مقریزی‌ صحیح‌ باشد، جنّابی‌ احتمالاً بین‌ سالهای‌ 230 تا 240 متولد شده‌ است‌. آرای‌ نویسندگان‌ در باره پیشینه او قبل‌ از قیام‌ بر ضد معتضد عباسی‌ (حك : 279ـ289) گوناگون‌ است‌؛ گویا زمانی‌ آردفروش‌ (رجوع کنید به حدودالعالم‌ ، ص‌ 132؛ اصطخری‌، ص‌ 149؛ قس‌ ثابت‌بن‌ سنان‌، ص‌ 192؛ قاضی‌ عبدالجباربن‌ احمد، ج‌ 2، ص‌ 378) و روزگاری‌ پوستین‌دوز ( بحرالفوائد ، ص‌ 347؛ دواداری‌، ج‌ 6، ص‌ 55؛ مقریزی‌، 1387، ج‌ 1، ص‌ 159) بوده‌ است‌. ذهبی‌، به‌ نقل‌ از صولی‌، نوشته‌ است‌ كه‌ جنّابی‌ از راه‌ وصله‌ كردن‌ كیسه‌های‌ آرد روزگار می‌گذرانید (1405 ب‌ ، ج‌ 1، ص‌ 411؛ قس‌ ابن‌عماد، ج‌ 2، ص‌ 192) و افزوده‌ است‌ كه‌ شغل‌ وی‌ در بصره‌ وزن‌ كردن‌ غلات‌ بود (همانجا؛ نیزرجوع کنید به دیاربكری‌، ج‌ 2، ص‌ 344). این‌ روایات‌ ممكن‌ است‌ ناظر به‌ زمان‌ فرار جنّابی‌ از گناوه‌ و ورودش‌ به‌ بحرین‌ باشد (دخویه‌، همانجا).

از جزئیات‌ زندگی‌ و دانش‌اندوزی‌ جنّابی‌ اطلاعی‌ در دست‌ نیست‌. محمدبن‌ مالك‌ حمادی‌ (ص‌20) او را فیلسوف‌ خوانده‌ و جوبری‌ (همانجا) نیز وی‌ را آشناترین‌ مردم‌ به‌ كتاب‌ نوامیس‌ افلاطون‌ دانسته‌ است‌. برخی‌ مؤلفان‌ در باره جنّابی‌ اوصافی‌ آورده‌اند كه‌ در منابع‌ دیگر به‌ آنها اشاره‌ نشده‌ و ازاین‌ رو صحت‌ آنها محل‌ تردید است‌. به‌ گفته ابن‌خلّكان‌ (ج‌ 2، ص‌ 150)، ابوسعید جنّابی‌ كوتاه‌ قد، سیاه‌ چرده‌ و زشت‌ چهره‌ بود و ازاین‌رو به‌ او قرمطی‌ می‌گفتند. جوبری‌ (همانجا) نیز اشاره‌ كرده‌ است‌ كه‌ سمت‌ راست‌ بدنش‌ (قس‌ دخویه‌، ص‌ 208) از كار افتاده‌ بود و نمی‌توانست‌ راه‌ برود یا بدون‌ یاری‌ دیگری‌ سوار اسب‌ شود. مسعودی‌ (متوفی‌ 346)، تاریخ‌نگارِ هم‌روزگار جنّابی‌، به‌ ورود وی‌ به‌ قَطیف‌ اشاره‌ كرده‌ است‌ (1967، ص‌ 395). در 281 مردی‌ به‌ نام‌ یحیی‌بن‌ مهدی‌، كه‌ خود را داعی‌ و فرستاده مهدی‌ (محمدبن‌ عبداللّه‌بن‌ محمدبن‌ حنفیه‌) می‌خواند، به‌ قطیف‌ آمد و علی‌بن‌ مُعلّی‌بن‌ حمدان‌، از موالی‌ بنی‌زیاد، را با خود همداستان‌ كرد. علی‌بن‌ معلّی‌ نیز نوشته‌ای‌ از مهدی‌ را كه‌ نزد یحیی‌ بود، برای‌ شیعیان‌ قطیف‌ خواند و همه‌ را به‌ خروج‌ بر انگیخت‌. آنگاه‌ پیام‌ را به‌ اطراف‌ بحرین‌ رساند و جنّابی‌ كه‌ در آنجا اقامت‌ داشت‌، به‌ او پیوست‌. یحیی‌بن‌ مهدی‌ پس‌ از آن‌ دوباره‌ نامه‌ای‌ از مهدی‌ نشان‌ داد، حاكی‌ از آن‌ كه‌ زكات‌ و وجوه‌ دیگر را به‌ یحیی‌ بدهند. در این‌ میان‌ ابراهیم‌ صائغ‌، كه‌ نخست‌ از گروندگان‌ به‌ یحیی‌ بود، نزد علی‌بن‌ مِسْمار، امیربحرین‌، رفت‌ و جنّابی‌ و یحیی‌ را به‌ اباحیگری‌ متهم‌ كرد؛ یحیی‌ مجازات‌ شد، ولی‌ ابوسعید به‌ جنابه‌ گریخت‌ و از آنجا به‌ كوفه‌ رفت‌ (ثابت‌بن‌ سنان‌، همانجا؛ قاضی‌ عبدالجباربن‌ احمد، ج‌ 2، ص‌ 378ـ380؛ ابن‌اثیر، ج‌ 7، ص‌ 493ـ495). به‌ گفته نویری‌ (ج‌ 25، ص‌ 233) و مقریزی‌ (1387، ج‌ 1، ص‌ 159ـ 160)، او در اطراف‌ كوفه‌ با دختری‌ از بنی‌قَصّار (قس‌ تامر، ص‌ 94) ازدواج‌ كرد و به‌ آنان‌ پیوست‌. بنی‌قصّار از پایه‌گذاران‌ قرمطیان‌ در آن‌ دیار بودند. برخی‌ خویشاوندی‌ جنّابی‌ را با بنی‌قصّار، عامل‌ گرایش‌ وی‌ به‌ این‌ فرقه‌ دانسته‌اند. گروهی‌ نیز تمایلات‌ شخصی‌ را عامل‌ این‌ ازدواج‌ می‌دانند. بعضی‌ دیگر بر آن‌اند كه‌ آرای‌ وی‌ بر گرفته‌ از نظریات‌ حمدان‌ قرمط‌ * است‌ (مقریزی‌، 1387، ج‌ 1، ص‌ 160).
ادامه مطلب
آخرین ویرایش: یکشنبه 3 اسفند 1393 09:41 ق.ظ

 

یادگاران زابل

پنجشنبه 30 بهمن 1393 09:29 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 

از راست خلیفه زاده - چنگیز هژبرنیا - اهل خراسان؟ - ؟ - مسعود خلیفه پور - بهمن بهزادی - عباس اسدی - محمدرضا نصیری 1374 تراس خوابگاه دانشجویی


از راست بر فراز کوه خواجه کنار دریاچه هامون زابل - اسدی بهزادی - خلیفه زاده - نصیری و  ؟ 


آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 بهمن 1393 09:35 ق.ظ

 

سنگار افتو

سه شنبه 28 بهمن 1393 12:12 ب.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیلم

با سلام و احترام

بازگشت به دعوت نامه شماره 40/93/3/20 مورخ 27/11/1393 برگزاری پنجمین جشنواره سنگار افتو را به شما تبریک می گویم و برای همه شاعران شرکت کننده محلی سرا آرزوی موفقیت در حفظِ فرهنگِ غنی    محلی مان را دارم. امید است در فرصت های آینده بتوانم از نزدیک قدر دان تلاش های پر ارج شما باشم.

دوبیتی زیر را به شما و همه ی شاعران و مهمانان فرهیخته تقدیم می نمایم:

تو ایدونی ! چه وابی وخت جیلُم       (آیا می دانی در وقت درو گندم چه اتفاقی افتاد؟)

گُلِ گندم به رهت و منده عیلُم                  (گل و خوشه ی پُر از  گندم را چیدند و بردند و اینجا فقط                                                                                                         ساقه ی خشکیده ی گندم که به ریشه اش پابند است (عیلُم) مانده است)

  مُنُم عیلُم زِر افتو مِن غریبی                   (من هم مانند ساقه ی زرد و خشکیده گندم در زیر آفتاب و در غریبی هستم)

هَمَش مِن فگرِ لیراوی و دیلُم                   (ولی با همه ی وجودم در فکر و اندیشه ی (سرسبزی)                                                     و شکوفایی و ثمر دادن به زادگاهم لیراوی  و شهرستان دیلُم هستم.)

 

با سپاس

علیرضا خلیفه زاده

27/11/1393

کرج


آخرین ویرایش: سه شنبه 28 بهمن 1393 02:23 ب.ظ

 

یک روستا و 12 شهید و یاد دو معلم

شنبه 18 بهمن 1393 08:39 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 
اول تکریم شهیدان آن هم دوازده نفر از یک روستا که امیدوارم جوانان آن جا همت کنند و کتابی درخصوص مبارزات ، خاطرات و ... آنها بنویسند. 
دوم به یاد شهید جهانگیر رشیدی که معلم مدرسه ابتدایی شهید محمدعلی موسایی (محله بتون گناوه ) بودندو در این عکس هستند و به یاد یار وفادارش معلم بزرگوارمان شهید محمود خاج . 
در آن مدرسه در سال 1360 دو معلم کلاس سوم ابتدایی (الف و ب )هر روز ظهر دانش آموزانشان را به حیاط مدرسه می آوردند و نماز یادشان می دادند مدرسه سه شیفت بود و آن دو معلم شیفت وسط 10:30 تا 14 را می گرفتند تا هم زمان با نماز باشد .
یکی از آنها که معلم ما بود کلاس سوم الف قبل  از این که به جبهه برود با دو بسته کتاب به نام  هجرت حاج اسماعیل و دیگری بی بی مریم  نوشته نویسنده همشهری مان آقای عبدالکریم نیسنی وارد کلاس شد.
ما را به حیاط زمستانی مدرسه برد و از هرکسی بخشی از نماز (ذکر - تشهد - سلام - سوره - سجده - رکوع و ...) را پرسید انگار می خواست قبل از عزیمت به جبهه خیالش راحت شود و همه که در طول چند ماه نماز خواندن را به خوبی یاد گرفته بودند جایزه می گرفتند . سهم من یک جلد کتاب بی بی مریم شد. معلم ما "محمود خاج " عید نوروز در عملیات فتح المبین شهید شد. 
چند سال بعد معلم کلاس سوم ب هم به فوز شهادت رسید شهید جهانگیر رشیدی .آخرین ویرایش: شنبه 18 بهمن 1393 09:05 ق.ظ

 

تیم نخلستان و بچه های نسل بعد1378 گناوه

شنبه 18 بهمن 1393 07:55 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 


ایستاده از راست

نصرالله رستمی.محمود شهیدی.محمد باباحسنی.مختار بهروزی.غلام رضا بهروزی.قاسم تراکمه

نشسته از راست

محمود خدری.ابراهیم صفایی.محمد رستمی.حسن نظری.امرالله محمدی

منبع: http://www.footballnakhllstan.blogfa.com/


آخرین ویرایش: شنبه 18 بهمن 1393 08:39 ق.ظ

 

عبدالرحمن سینیزی و قاسم بن علا

دوشنبه 13 بهمن 1393 11:11 ب.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 

ترجمه کامل متن در  خصوص نحوه ی شیعه شدن عبدالرحمان بن محمد سینیزی 

شیخ الطائفه: در کتاب غیبت از شیخ مفید و حسین بن عبید الله غضائری از محمد بن احمد صفوانی نقل می کند که گفت: قاسم بن علاء [1] را دیدم که صد و هفده سال داشت، در هشتاد سالگی که دو چشمش سالم بود، بشرف ملاقات مولی امام علی النقی و امام حسن عسکری علیهما السلام رسیده، سپس بعد از هشتاد سالگی نابینا شد، آنگاه هفت روز پیش از وفاتش دوباره بینا گردید. جریان بدین قرار بود که من در شهر ران [2] آذربایجان نزد وی اقامت داشتم. مرتب توقیعاتی از جانب امام زمان علیه السلام بدست محمد بن عثمان و بعد از او بدست حسین بن روح قدس الله روحهما (فوت شعبان 326)بوی میرسید، ولی بعد از آن قریب دو ماه، توقیعی نرسید و او از این جهت ناراحت شد. 
روزی در اثنای اینکه با وی غذا میخوردیم ناگهان دربان خوشحال وارد شد و گفت: پیکی از جانب عراق آمده. قاسم مسرور گردیده روی بجانب قبله نمود و بسجده افتاد. فی الوقت پیرمردی کوتاه قد با علامت قاصدی در حالیکه جامه دوخته ای بتن و کفش مخصوص سفر بپا و خرجینی بدوش داشت، وارد شد.[ صفحه 625] قاسم برخاست و با او معانقه کرد و خرجین را از دوشش برداشت، آنگاه طشت و آب طلبید و دست او را شسته پهلوی خود نشانید. و بخوردن غذا مشغول گشتیم. سپس دستها را شستیم. در این موقع پیرمرد برخاست و نامه ای که از نیم ورق بزرگتر بود بیرون آورد و بقاسم داد، قاسم نامه را گرفت و آنرا بوسید و بکاتب خود ابن ابی سلمه داد. ابو عبد الله [3] نامه را گرفت و مهرش را برداشت و خواند. قاسم احساس مطلب حزن آواری از آن نمود. لذا پرسید: یا ابا عبد الله خیر است گفت: خیر است. قاسم پرسید آیا راجع بمن دستور آمده؟ ابو عبد الله گفت: اگر خوش نمیداری تا نگویم. گفت: مگر چیست؟ گفت خبر مرگ تو است که نوشته چهل روز دیگر خواهی مرد و اینها هفت قطعه پارچه است که برای کفن تو آورده اند گفت: آیا من با دین سالم از دنیا میروم؟ گفت: آری چون بمیری دینت سالم است. قاسم خندید و گفت: بعد از این عمر طولانی دیگر آرزوئی ندارم. مجددا مرد تازه وارد برخاست و سه طاقه پارچه و لباس یمنی سرخ رنگی و عامه ای و دو دست لباس و دستمال بیرون آورد و بقاسم داد. و نیز پیراهنی نزد او بود که حضرت امام رضا علیه السلام بوی خلعت داده بود. و هم قاسم دوستی داشت بنام عبد الرحمن بن محمد سینیزی که با اهلبیت عصمت سخت دشمن بود ولی میان او و قاسم در امر دنیوی دوستی محکمی برقرار بود. در آنموقع عبد الرحمن برای صلح دادن ابوجعفر بن حمدون همدانی و پسر قاسم که داماد وی بود بخانه قاسم آمد. قاسم بدو نفر پیرمرد شیعه که نزد وی میزیستند و نام یکی از آنها ابو حامد عمران بن مفلس و دیگری علی بن جحدر بود گفت: این نامه را برای عبد الرحمن بن محمد بخوانید، زیرا که دوست دارم او را هدایت کنم و امیدوارم خداوند با خواندن این نامه او را بمذهب حق راهنمائی کند. پیرمردها گفتند: از این فکر درگذر زیرا مضمون این نامه را جماعت[ صفحه 626] شیعه نمیتوانند تحمل کنند تا چه رسد به عبد الرحمن بن محمد. قاسم گفت: من میدانم سری را فاش میکنم که نمیباید آنرا اظهار بدارم ولی بملاحظه دوستی که با عبد الرحمن بن محمد داشته و میلی که براهنمائی او بوسیله این موضوع دارم میخواهم نامه را برای عبد الرحمن بخوانم. آنروز گذشت. چون روز پنجشنبه سیزدهم ماه رجب فرا رسید و عبد الرحمن ابن محمد بنزد قاسم آمد و بوی سلام کرد، قاسم نامه را بیرون آورد و گفت: این نامه را بخوان و درباره آن بیاندیش عبد الرحمن نامه را خواند. چون بانجا رسید که خبر مرگ قاسام را داده بود، نامه را پرت کرد و
 به قاسم گفت: ای ابو محمد از این عقیده که داری بخدا پناه ببر، زیرا تو مردی هستی که از لحاظ دیانت بر دیگران برتری داری و عقلت را از دست نداده ای. خداوند میفرماید: و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بای ارض تموت یعنی: هیچکس نمیداند فردا چه خواهد کرد، و هیچکس نمیداند در کدام زمین خواهد مرد سوره لقمان آیه 34 
و هم میفرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا خداوند داننده غیب است و هیچکس را بر غیب خود مطلع نمیگرداند سوره جن آیه 26 قاسم خندید و گفت: بقیه آیه را بخوان که خدا می فرماید: الا من ارتضی من رسول یعنی مگر فرستاده ای که مورد رضایت خدا باشد و مولای من هم مورد رضایت خداست. سپس قاسم بوی گفت: من میدانستم که تو چنین خواهی گفت ولی تاریخ امروز را نگاهدار. اگر من بعد از آن تاریخی که در این نامه است زنده ماندم، بدان که اعتقاد من چیزی نبوده اما اگر وفات یافتم درباره معتقدات خود تجدید نظر کن. عبد الرحمن تاریخ روز مقرر در نامه را یاداشت کرد و از هم جدا گشتند. چون هفت روز از تاریخ رسیدن نامه گذشت، در همان روز قاسم سخت بیمار شد و میان بسترش تکیه بدیوار داد. پسرش حسن بن قاسم دائم الخمر و داماد ابو عبد الله بن حمدان همدانی بود، حسن در آن هنگام عبا بصورت انداخته و در گوشه خانه نشسته بود[ صفحه 627] ابو حامد نیز در گوشه دیگر خانه نشسته بود، ابوجعفر بن جحدر و من و گروهی از مردم شهر هم گریه میکردیم. در این وقت قاسم تکیه بدو دست و پشت خود داد و شروع بگفتن این کلمات کرد. یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا موالی کونوا شفعائی الی الله عز و جل سه بار این کلمات را تکرار نمود، چون بار سوم باین جا رسید که گفت: یا علی یا موسی مژگانش بحرکت آمد، همانطور که کودکان لاله نعمانی را حرکت میدهند. حدقه چشمش ورم کرد، آستین خود را روی دیدگان میکشید و آبی مانند آبگوشت از چشمانش بیرون آمد. آنگاه روی بجانب پسرش کرد و گفت: حسن بیا ابو حامد بیا ابوعلی بیا ما همه نزد وی جمع شدیم و نگاه بحدقه های او کردیم دیدیم که هر دو سالم است، ابو حامد دست روی هر یک از ما میگذارد و از وی میپرسید: آیا مرا می بینی؟ بالاخره خبر وی در میان خلق شایع شد و دسته دسته از مردم میامدند و او را مینگریستند. و قاضی شهر نیز سوار شده نزد وی آمد. نام او ابوسائب عقبه ابن عبید الله مسعودی، که و قاضی القضاه بغداد بود. چون قاضی آمد پرسید. ای ابو محمد؟ این چیست که در دست منست؟ و در آن انگشتری بود که یک نگینی فیروز داشت. پس انگشتر را نزدیک آورد و باو نشان داد و گفت: سه سطر بر آن منقوش است قاسم (ره) آنرا گرفت ولی نتوانست بخواند، مردم با حالت تعجب بیرون میرفتند و جریان او را برای دیگران نقل میکردند. سپس قاسم متوجه پسرش حسن شد و گفت ای فرزند هر مقام و مرتبه ای که خداوند بتو داده با شکر الهی قبول کن. حسن گفت: ای پدر قبول کردم قاسم گفت: چطور قبول میکنی؟. حسن گفت: هر طور که تو بمن فرمان دهی قاسم گفت: من از تو میخواهم که از می خواری دست برداری گفت: ای پدر بان کسیکه تو نام او را بردی[ صفحه 628] سوگند که از خوردن شراب و اعمال دیگری که تو نمیدانی دست برمیدارم. قاسم دست بسوی آسمان برداشت و سه بار گفت: خدایا فرمانبرداری خود را بحسن الهام کن و او را از نافرمانی خود دور گردان. پس کاغذی خواست و با دست خود وصیت نوشت. رحمه الله علیه. زمینهائی که در دست او بود متعلق به امام زمان و آنرا وقف آن حضرت کرده بود. از جمله وصیتهای قاسم به پسرش حسن این بود که گفت: اگر شایستگی وکالت امام را پیدا کردی، مخارج زندگی خود را از نصف ملک من که معروف به فرجیده است تامین کن، و بقیه آن ملک امام زمان علیه السلام. ولی اگر بوکالت نرسیدی، خیر خود را از راهی که مورد قبول حق باشد، جستجو کن. حسن نیز وصیت پدر را بدین امر پذیرفت. چون روز چهلم شد و فجر طالع گردید، قاسم وفات یافت. خدا او را رحمت کند.
 در آنموقع عبد الرحمن آمد و با سر و پای برهنه فریاد میکرد و میگفت: وا سیداه ای وای که آقایم از دنیا رفت
مردم این وضع را از عبد الرحمن بسیار بزرگ شمردند و میگفتند: چه شده که چنین میکنی؟ 
عبد الرحمن می گفت: ساکت باشید من چیزی دیدم که شما ندیده اید. سپس قاسم را تشییع کرد و از عقیده سابق خود برگشت یعنی شیعه شد و بسیاری از املاک خود راوقف امام زمان علیه السلام نمود. ابوعلی بن جحدر قاسم را غسل داد و ابو حامل آب بر وی میریخت و او را در هشت پارچه کفن نمود و پیراهنی که از امام رضا (ع) خلعت گرفته بود، نیز بر وی پوشانیدند و آن هفت قطعه پارچه که از عراق آورده بودند نیز بر وی پوشاندند. بعد از مدتی کوتاه نامه ای که متضمن تسلیت بحسن بود، از ناحیه مقدسه امام صادر گشت و در آخر آن باین عبارت دعا فرموده بود: خداوند فرمانبرداری خود را بتو الهام فرماید و از نافرمانی خود باز داد این همان دعائی بود[ صفحه 629] که پدرش درباره او نموده بود و در آخر نامه حضرت مرقوم بود که: ما پدرت را برای تو پیشوا و اعمال او را مثال و نمونه قرار دادیم. 
سید بن طاووس در کتاب فرج المهموم بعد از نقل این داستان مینویسد: ما آنرا از یک نسخه بسیار عتیقه از کتب قدیمی علمای خودمان نقل کردیم که شاید در زمان وکلاء حضرت یعنی غیبت صغری و پیش از سال 329 هجری نوشته شده است. 


پاورقی

[1] وی وکیل امام زمان در آذربایجان بوده است. 

[2] ران یا اران - شهری میان مراغه و زنجان بوده. گویند در آنجا معدن طلا و سرب است مراصد. 

[3] کنیه ی ابن ابی سلمه کاتب وی بوده. 

آخرین ویرایش: دوشنبه 13 بهمن 1393 11:27 ب.ظ

 

شیعه شدن عبدالرحمان بن محمد سینیزی

دوشنبه 13 بهمن 1393 06:01 ب.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 
كتاب الغیبة
تألیف شیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی 385 - 460 ه‍
 تحقیق الشیخ عباد الله الطهرانی الشیخ على احمد ناصح 

مؤسسة المعارف الاسلامیة

المؤلف : شیخ الطائفة أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی .

تحقیق : الشیخ عباد الله الطهرانی والشیخ على أحمد ناصح .

الناشر : مؤسسة المعارف الاسلامیة ، قم المقدسة .

الطبعة المحققة : الاولى .

تاریخ الطبع : شعبان 1411 ه‍ .ق .

المطبعة : بهمن .

العدد : 2000 نسخة .

السعر : 2400 ریال .

جمیع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة المعارف الاسلامیة قم المقدسةایران - قم - ص - ب - 768 / 37185 ، تلفون 32009

مطلب به نقل از : 

صص310 تا315

ترجمه فارسی در سایت قائمیه صص 231تا234


در کتاب غیبت اثر شیخ طوسی(متوفی بعد از 463) در روایت شماره 263  اشاره به قاسم بن علا همدانی (متوفی ماه شعبان/ سال ؟ قبل از 326 هجری) می کند که به طور مرتب توقیعات   امام زمان (عج)  از جانب نواب محمدبن عثمان و حسین بن روح نوبختی به دستش می رسید. 

در این روایت به طور مفصل به موضوع شیعه شدن عبدالرحمان بن محمد السینیزی پرداخته است.( دو نسخه قدیمی کتاب غیبت "ا" در آستان قدس رضوی و نسخه "ف" در مدرسه فیضیه هر دو به این شکل (السینیزی)نوشته اند. البحار الانوار ج51 ص 313هم این را عبدالرحمان بن محمد السنیزی نوشته اند اما مصححان معاصر کتاب غیبت ( البدری) را به جای سینیزی درست تر دانسته اند؟؟!) 

امام زمان (عج) خبر درگذشت قاسم بن علا همدانی را به او اطلاع می دهد . قاسم به خاطر رابطه دوستی که با عبدالرحمان بن محمد السینیزی داشته و می دانسته که او سنی شدیدی است تصمیم می گیرد توقیع امام زمان (ع) را به او نشان بدهد تا شیعه شود. 
ابتدا سینیزی به مباحثه با قاسم می پردازد . ولی وقتی می بیند چهل روز دیگر فرمایش حضرت صاحب زمان (عج) به تحقق می پیوندد.

«پس از رحلت قاسم، همان روز عبدالرحمان آمد و با سـرو پای برهنه، در بازارها می دوید و با ناله و فریاد می گفت: واسیداه! [ای آقا و مولای من!]. برای مردم این کـار عبـدالرحمان خیلی عجیب بود و می گفتنـد: این چه کـاری است که بـاخودت می کنی؟ او گفت: ساکت باشـید، من چیزی را دیده ام که شـما ندیده اید. قاسم را تشـییع کرد و از اعتقاد فاسدی که داشت برگشت و بسـیاری از اراضی کشاورزی اش را وقف حضـرت کرد.»

همین روایت به غیر از جلد 51 بحارالانوار ص313 -315 و فرج الهموم  سید طاوس در چند منبع دیگر نیز به شکل (السنیزی) آمده است. 


آخرین ویرایش: دوشنبه 13 بهمن 1393 11:32 ب.ظ

 

آبشار

دوشنبه 13 بهمن 1393 09:12 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 

شخصی از خدا پرسید خوشبختی را کجا میتوان یافت

خدا گفت ان را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم


آخرین ویرایش: دوشنبه 13 بهمن 1393 09:13 ق.ظ

 

سنگار افتو

شنبه 4 بهمن 1393 01:37 ب.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 
دو لنج را که در دریا کنار هم حرکت می کنند هُم سِنگار می گویند اما ریشه سنگار چیست برخی - اگر اشتباه نکنم دکتر سید جعفر حمیدی در فرهنگ نامه بوشهر_ ریشه اش را در سنگ آوردن لنج (جهاز) ها دانسته . 

اما واژه سنگار بحریه را  من در دو متن دیده ام : 
یکی در کتاب تاریخ گیتی گشا مربوط به دوره زندیه 
و دیگری در کتاب سلطنت قاجار نوشته علی اصغر شمیم دیده ام . 

چند سال پیش به اتفاق دو تن از شاعران محلی سرای استان بوشهر  داوری  اولین جشنواره شعر محلی سنگار افتو را به عهده داشتم  که واقعا آغاز خوبی بود و اشعار خوبی واصل شد که می توان گزیده ای از آنان در مجموعه شعری چاپ کرد. 
چون این روز ها فراخوان پنجمین جشنواره  شب شعر محلی سنگار افتو در بندر دیلم هست خوب است روی این واژه و معنای آن تفحص بیشتری انجام گردد و فکری برای آثار واصله و برگزیده!آخرین ویرایش: شنبه 4 بهمن 1393 01:53 ب.ظ

 

آثار جدید دانشنامه بوشهر

شنبه 4 بهمن 1393 08:26 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 
 رئیس حوزه هنری بوشهر از چاپ و توزیع 5 عنوان جدید دانشنامه استان بوشهر خبر داد.‏

سیدحسین سیدزاده اظهار داشت:‏ در ادامه ی چاپ و تدوین دانشنامه استان بوشهر 5 عنوان جدید از این مجموعه چاپ و در  دسترس علاقمندان عرصه ادبیات، فرهنگ و تاریخ کهن این استان قرار گرفت.‏

وی بیان کرد: 

زندگی، اندیشه و اشعار معتقد اهرمی     نوشته فاطمه مومنی،
 یادداشت‌های گوستاو نیلستروم  ترجمه افشین پرتو، 
مسترچیک بعد از جنگ جهانی اول ترجمه افشین پرتو ، 
بادهای محلی نوشته عبدالحسین کنین، 
زیراه نوشته شادروان  محمد کرمپور از مجموعه‌های چاپ شده جدید دانشنامه استان بوشهر است.‏

رئیس حوزه هنری بوشهر گفت: همچنین 5 جلد دیگر از مجموعه دانشنامه استان بوشهر که  هم اکنون زیر چاپ است که شامل:

 تاریخ شبانکاره و تبارشناسی قوم شبانکاره نوشته علیرضا رمضانی، (دو جلد)
تاریخ عمارت‌های بوشهر نوشته رقیه کرمی،
 تاریخ و فرهنگ دریایی خلیج فارس نوشته مصطفی کریمی،
 گویش بردستان نوشته دکتر مرصع صیادی است.‏

سیدزاده افزود: کتاب‌هایی که تالیف آن به پایان رسیده و آماده ویراستاری و صفخه آرایی است شامل‏ : 
تاریخ عثمانی‌ها در خلیج فارس و بندر بوشهر، نوشته دکترعباس عاشوری نژاد،
 گویش دشتستان نوشته  دکتر مرصع صیادی، 
صنایع دستی استان نوشته فاطمه فولادی ، 
نخلستان‌های بوشهر نوشته دکتر حیدر عرفان و
 درودگاه  نوشته امید زاهد است 
ضمن اینکه آخرین ترجمه شادوران حسن زنگنه نیز که تحت عنوان گزارش‌های مستر بالیوز [گزارش های روزانه نماینده سیاسی انگلیس در بوشهر از جنگ جهانی اول تا 1324 خورشیدی ] است آماده شده که به زودی زیر چاپ خواهد رفت.

وی گفت: همچنین حوزه هنری استان بوشهر در راستای حمایت از شاعران جوان مجموعه شعر شاعران جوان دشتی تحت عنوان «جوانه‌های سپید اندیش» به چاپ رسیده همچنین یک اثر دیگر از مجموعه شعرهای عاشورایی و دفاع مقدس اثر شاعر ارجمند اسکندر احمدنیا با عنوان «از خشک لب‌های دجله» نیز زیر چاپ است.‏


آخرین ویرایش: شنبه 4 بهمن 1393 08:35 ق.ظ

 

به یاد قاید محمد کرمپور

پنجشنبه 2 بهمن 1393 08:33 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 
قاید محمد کرم پور پسر قایدعباس پسر محمدعلی پسر قاید علیخان شبانکاره ای(دشمن زیاری)  از چهره های مشهور و تاثیر گذار ناحیه شبانکاره در سال 1303 در روستای نظرآقا (دشتستان - استان بوشهر ) متولد شد. اهل مطالعه و دقت نظر در مسایل تاریخی استان بوشهر بود . در دیداری که بهمن ماه 1390 در شیراز با ایشان داشتم تصویری از گنجینه عکس اسنادش را به من اهدا کرد که نشان می دهد حاصل سال ها جستجو و تلاش و تقلای ایشان است . 
کرمپور کتاب سرنوشت مدال ملکه انگلیس را چند سال پیش منتشر کرد و آن وقت می گفت که کتابی هم آماده چاپ کرده و داده به آقای قلی پور که در بوشهر به چاپ برساند . 
کتاب " زیراه" (از نواحی استان بوشهر - دشتستان - بلوک تاریخی زیراه ) که به تازگی و البته بعد از درگذشت ایشان(18/10/93) دانشنامه بوشهر اعلام کرده به زودی رونمایی می شود. 
این فاضل پژوهشگر طبع شعر روانی داشت و در این جا به یادش یک قطعه از سروده هایش را تقدیم می کنم . 

انسان بودن و نبودن

من کیستم هوا و دل از دست داده ای 
پوسیده ای ، شکسته دل و مست باده ای 

افتاده در زمین و زمان و شباب و شور 
شرمنده از ملامت و مقهور و ساده ای
 
 جانم به لب رسیده ز افعال روزگار
یادم به مقصد و مقصود و خانه ای 

بانگ جرس زخواب گرانم به هوش برد 
بیدار نیستم همه بودن گمانه ای 

انسان نه خود به دیده ی تحقیق آمده 
در رفتنش نه منطق و علمی ، نشانه ای 

چون برگی از درخت برافتاده بر زمین 
باشد چو نو ، کش و قوس و فسانه ای 

من مانده ام که این همه جنجال کائنات 
مجهول مقصد و محو کرانه ای 

در این میان ، نهاده ی انسان چه بوده است 
دامن کشان کشیده به دور و زمانه ای 

در حیرتم که چه گویند عالمان 
جنچال دین و مذهب و منصب بهانه ای 

عالم نیم که بحث و فحص کنم بین دوستان 
ناچار با شریعتم که شریغت رسانه ای 

از محقق تا مقلد فرقهاست اثری از محمد کرمپور.

آخرین ویرایش: پنجشنبه 2 بهمن 1393 09:13 ق.ظ

 

طایفه کیان ارثی از طوایف ایل بختیاری/باب چهارلنگ

سه شنبه 23 دی 1393 01:15 ب.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 


 

طایفه کیان ارثی، یا کیانرسی، یکی از طوایف ایل بختیاری و از شاخه چهارلنگ می‌باشد. طبق تقسیمات طایفه‌ای، ایل بختیاری به دو شاخه چهارلنگ و هفت لنگ تقسیم می‌شود. چهارلنگ، خود از پنج باب تشکیل شده‌است، که کیان ارثی، یکی از آنها می‌باشد.

تقسیمات طایفه

کیان ارثی خود از تعداد ۲۷ طایفه تشکیل شده‌است. این طایفه‌ها عبارتند از:

۱. حموله - ۲. باورصاد - ۳. ممبینی ۴. کهیش - ۵. زنگنه - ۶. گشتیـل - ۷. پاپا جعفری - ۸. محمد جعفری - ۹. مَـکوندی – ئ۱۰. کُـرد زنگنه - ۱۱. عالی وند - ۱۲. هرکل - ۱۳. بوربورون - ۱۴. غریب وند

۱۵. اِستـکی - ۱۶. عاشوروند – ۱۷. گُـل گیری - ۱۸. بُــرون - ۱۹. سادات بُویـری (پیر بُویـر) - ۲۰. تِــمبی - ۲۱. شیخ شاه مُنگشت - ۲۲. کیـانی - ۲۳. پوستین بکول - ۲۴. بــلواسی - ۲۵. جانَکی گرمسیر - ۲۶. کَهوایی

۲۷. شیخ صالح کوتاه (اَندیـکا)

محل زندگی

طوایف کیان ارثی نیز، تا پیش از اسکان عشایر، به ییلاق و قشلاق می‌پرداختند. قشلاق یا گرمسیر طایفه کیان ارثی: 

در شلال و دشتگل، قلعه تل، بارانگرد – باغ ملا – گله واری، هلایجان، دره مورت، نواحی شوشتر، نواحی مسجدسلیمان، رامهرمز، باغ ملک و گلگیر [گله گیر]همچنین میداوود و بلواس واقع می‌باشد.

ییلاق یا سردسیر طایفه کیان ارثی، در استان چهارمحال و بختیاری؛ در مناطق دیمه و چند روستای همجوار آن، همچنین در قسمتی از استان لرستان و نیز استان اصفهان در شهرستان فریدن قرار دارد.


آخرین ویرایش: سه شنبه 23 دی 1393 01:18 ب.ظ

 

پنجمین دوره ی جایزه ی ادبی لیراو

سه شنبه 23 دی 1393 08:51 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 

"فراخوان پنجمین دوره ی جایزه ی ادبی  فارس زبانان  لیراو"        

 

پنجمین دوره ی جایزه ی ادبی لیراو در دوبخش داستان کوتاه وشعرسپیدباموضوع آزاد درکرمانشاه وباهمکاری"مکتب ادبی اصالت کلمه "برگزارمی شود.

شرکت در هردوبخش داستان وشعر بصورت همزمان مجازمی باشد.

آثارارسالی پیش ازاین نباید درجشنواره ای برگزیده ویا در رسانه ها به چاپ رسیده باشند.

حداقل تعدادآثارارسالی دربخش داستان2اثر وحداکثر3اثرمی باشد.هرداستان حداقل 1000وحداکثر4000کلمه باشد.

حداقل تعدادآثارارسالی دربخش شعر3اثر وحداکثر5اثرمی باشد.اشعارنبایدبیشترازیک صفحه ی" آ4 "باشند.

آثارارسالی می بایست درفایل وُرد،بااندازه ی قلم14وفونت نازنین ارائه شوند.

درابتدای آثارعنوان اثر ودرذیل آنها مشخصات نگارنده/آدرس شهرومحل سکونت/نشانی الکترونیک/وشماره تماس قیدشود.

آثارارسالی فقط ازطریق دو ایمیل زیروشرایط مذکور درجایزه ی ادبی لیراو،موردپذیرش دبیرخانه قرارخواهندگرفت.

شرکت دراین جایزه برای تمامی پارسی زبانان  آزاد می باشد.

مهلت ارسال آثارتاپایان اسفندماه1393.

 ایمیل ارسال داستان کوتاهlirav.dastan@yahoo.com

ایمیل ارسال شعر   lirav.sheer@yahoo.com

به برگزیدگان لوح تقدیر وبسته های فرهنگی اهداخواهدشد.

دراین دوره جایزه  ازچند  چهره  ادبی فعال استان کرمانشاه  نیز  تقدیر بعمل خواهدآمد.

 آخرین ویرایش: سه شنبه 23 دی 1393 08:53 ق.ظ

 

علل و پیامدهای عدم یکچارچگی جغرافیای لر

سه شنبه 23 دی 1393 08:28 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 


ابوالفضل بابادی شوراب /

اگر این استان ها در تقسیمات کشوری تشکیل می گردید لرها می توانستند از منابع خدادادی خود برای حل مشکلات و معضلات بی شمارخود به عنوان یکی از اقوام بزرگ ایرانی استفاده بهتری بکنند.

 

 

ابوالفضل بابادی شوراب/فعال لربختیاری اهواز

در دوران پایانی عمرسلسله قاجار، رضاشاه برای کسب قدرت مطلق سرزمین ایران، تاسیس سلطنت خانوادگی خود (پهلوی) و حفظ آن، قوم لر را خطر بالقوه و قطعی برای خود احساس می کرد وترس فراوانی از یکپارچگی و به قدرت رسیدن این قوم ایرانی الاصل داشت.

شاید رضاشاه و دولت پهلوی برای ترس های خود دلایلی داشته که بخشی از این دلایل بصورت زیر می تواند باشد:

الف-  اولین قرارداد نفتی بین دولت انگلیس و بخشی از خوانین لر(شاخه لربختیاری) منقعد گردید.

ب- وجود منابع عظیم آب وتوپوگرافی ذخیره ی آب برای تبدیل به انرژی های گوناگون درجغرافیای لر

ج- سرمایه های انسانی شجاع و خوش فکری که در این قوم وجود داشته است همچون بانو قدم خیر قلاوند، علیمردان خان اعظمی بیرانوند، خسروخان بویراحمدی، شیرعلیمردان خان بختیاری، خداکرم خان بهمئی، سرداراسعد بختیاری، کرمی لرستانی

د- پهناوری، توپوگرافی و غیرقابل دسترس بودن سرزمین لر

ه- وجود منابع طبیعی متعدد مانند مخازن گسترده نفت،گاز،منابع معدنی و طبیعی

متاسفانه ما درتاریخ پر از ظلم و تبعیض پهلوی مشاهده می کنیم که همین که نخبگانی از این قوم اندکی رشد می کردند با توطئه وسیاست ازمیدان قدرت حذف می شدند.

 به همین دلیل رضاشاه این قوم میهن پرست را در تقسیمات کشوری در چندین استان تفکیک نمود به طوری که موازنه قدرت اقوام همجواربراین قوم دراستان های تقسیم شده برابر یا بیشتر باشد تا از رشد استعدادها و نیروهای توانمند آن جلوگیری شود.

بعد از تجهیز سامانه ی هوایی ارتش در زمان رضاشاه پهلوی توسط دولت های خارجی، اولین استفاده آن در بمباران شهر لرنشین خرم آباد صورت گرفت. نکته ی قابل ذکر این است که این سامانه ی هوایی در زمان رضاشاه هیچگاه درجهت کشتن مردمی غیراز ایران بکار گرفته نشد.

به همین منظور خانواده پهلوی برای برطرف کردن این تهدید با سیاست انجام وصلت خانوادگی با این قوم اقدام نمود که پس از بر طرف شدن تهدید از طرف این قوم (شهادت رهبران اصلی لر در جغرافیای آنان و زندانی نمودن نخبگان شجاع و تطمیع باقی مانده سران آن) و تسلط بر کل ایران کم کم آنها را کنترل و تحت سیطره خود قرار داد.

ضمنا سرزمین های زرخیز و منابع نفتی، گازی، معدنی و آبی قوم لر، نه این که برای این قوم ایجاد فرصت نکرد بلکه باعث تهدید و عقب ماندگی مداوم آنان شد.

اگر اقتصاد کشور بر اساس تک محصولی (نفت و گاز) باشد عمده مواد یاد شده در سرزمین های این قوم قرار دارد، متاسفانه عملا می بینیم هیچ گونه صنایع جانبی و جایگزین در کنار این منابع برای پیشرفت این مناطق احداث نگردیده است.

قابل ذکر است که همیشه در اذهان عمومی شجاعت ها، فداکاری ها ی این قوم میهن خواه را بعنوان تهدید به هموطنان دیگر معرفی می نمایند و به تحقیر و تمسخر این قوم با ابزارهای رسانه ای و افکارعمومی می پردازند.

اگر پراکندگی جغرافیایی جامعه لر به شکل زیر در سه استان متمرکز می شد؛

مطمئنا شکوفایی استعدادها وتوانایی های این قوم جهت سربلندی ایران موثرتر واقع می گردید:

لرهای فیلی (لر کوچک) شامل لرهای لک، مینجایی، ملکی در استان های لرستان و ایلام وب خشی از همدان و کرمانشاه  (استان1)

لرهای بهمئی، بویراحمدی، ممسنی و لیراوی در استان های غرب فارس، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و جنوب شرق خوزستان (استان2)

لرهای بختیاری در شرق و شمال شرق خوزستان، جنوب اصفهان و چهارمحال (استان3)

اگر این استان ها در تقسیمات کشوری تشکیل می گردید لرها می توانستند از منابع خدادادی خود برای حل مشکلات و معضلات بی شمارخود به عنوان یکی از اقوام بزرگ ایرانی استفاده بهتری بکنند.

شاید پراکندگی جغرافیای بوجود آمده قابل برگشت نباشد ولی ما می توانیم تجمع تفکرهم تباران خود را برای رشد و توسعه جامعه لرهای ایران وجهان بکار ببریم. (یک دست صدا ندارد)

به امید وحدت و بالندگی فرهنگی قوم نجیب لر

و سربلندی ایران اسلامی عزیزمان

توضیح وبلاگ لیراوی : 

منطقه لیراوی از قرون اولیه اسلامی تا جنگ جهانی اول در حوزه ایالت کوه گیلویه با مرکزیت بهبهان قرارداشته که با توجه نفوذ آلمان ها در میان حکام بهبهان که از واسموس استقبال خیلی خوبی کردند(در ابتدای جنگ جهانی اول)  انگلیس طی مکاتباتی با وزارت امور خارجه که اسناد آن موجود است لیراوی را به حکومت بنادر ملحق کرد (1334هـ .ق)تا هم خیالش از نفوذ آلمان ها راحت باشد هم بتواند به راحتی در آن نفوذ کند زیرا حکومت بنادر کاملاًمطیع آنها بود. نکته دیگر بختیاری ها و کوه گیلویه ای هم نمی توانستند به خلیج فارس راه داشته باشند! البته چون پهلوی اول پرورده ی دست انگلیس ها بود راهی را که توسط آنان در دوره احمدشاه قاجار آغاز شده بود ادامه داد.

 


آخرین ویرایش: سه شنبه 23 دی 1393 08:40 ق.ظ

 

قبل از رونمایی از کتابش؛ تاریخ نگار دشتستانی درگذشت

یکشنبه 21 دی 1393 07:30 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 

خلیج فارس: محمد کرمپور از تاریخ نگاران برجسته دشتستانی به دلیل کهولت سن و پس از مدتی که تحت درمان بود، درگذشت.

 محمد کرمپور از تاریخ نگاران برجسته دشتستانی به دلیل کهولت سن و پس از مدتی که تحت درمان بود، درگذشت.

 تازه ترین اثر وی «زیراه» نام داشت که در قالب دانشنامه استان بوشهر منتشر شده و در آستانه رونمایی قرار داشت. از بخش‌های کتاب می‌توان به بلوک زیراه در گذر تاریخ با تکیه بر خاطرات محمد کرمپور، تلاش اسماعیل خان برای تسلط بر بلوک زیراه، دخالت غضنفرالسلطنه در امور بلوک زیراه و مطالب تاریخی دیگر اشاره کرد. 

محمد کرمپور در سال 1306 خورشیدی در روستای نظرآقا از توابع دهستان زیراه دشتستان چشم به جهان گشود. در نوجوانی برای تحصیل در مدارس دولتی به برازجان رفت و تا ششم ابتدایی قدیم تحصیل علم کرد. 

مرحوم کرمپوردر طول عمر علاوه بر راهنمایی و مشورت های شفاهی سایر تاریخنگاران، دارای نوشتارها، مقالات و کتبی به شرح زیر است: رشته مقالات مفصلی در مورد شهر توج (توز) در زیراه در نشریه اتحاد جنوب، کتابی تحت عنوان «سرنوشت مدال ملکه انگلستان و تبعات آن»، مقالاتی در مورد دشتستان در روزنامه خبر جنوب، سلسله مقالاتی در خصوص بلوک زیراه در نشریات کشوری پیش از انقلاب اسلامی به همراه بسیاری از مقالات و نوشتارها، تصاویر و اسناد و اشعاری که به مورخان و نویسندگان بوشهری و دشتستانی جهت راهنمایی و مشاوره در امور تاریخی هدیه نمود.

کتاب «زیراه» از وی به تازگی در شمارگان 1500 نسخه توسط حوزه هنری بوشهر و در طرح دانشنامه بوشهر منتشر شده است.

قرار است آئیین تشییع و خاکسپاری وی روز جمعه در شبانکاره برگزار شود.

ببینید این مطلب را


آخرین ویرایش: یکشنبه 21 دی 1393 08:45 ق.ظ

 

تقاص برادری

یکشنبه 14 دی 1393 07:36 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 
نخستین رمان ناصر نخزری مقدم با عنوان تقاص برادری منتشر شد.
وبلاگ لیراوی : این نویسنده توانا در سالهالی 1374و 1375 از اعضای خوب و فعال انجمن ادبی (دانشکده کشاورزی و دامپزشکی )دانشگاه زابل بود جلسات منظمی را که داشتیم یک دوست همیشگی ما مهندس نخزری مقدم بود که با صدای گیرایش داستان های کوتاهش را می خواند و نقد بررسی می شد 
      رمان «تقاص برادری» نوشته «ناصر نخزری مقدم» مدیرمرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری سیستان و بلوچستان توسط نشر آموت منشر شد. این رمان با بهره از مؤلفه های بومی به روایت زندگی افرادی می پردازد که در گیر و دار زندگی شــــان دچار حـب و بغض اند و حـکایت خوشی‌ها، ناخوشی‌ها، خرافه‌ها و اعتقاداتـشان را به نمایش می گذارند.
«تقاص برادری» به شرح حال مردمانی می‌پردازد که به گذشته خود می‌بالند و در حسرت آن نیز به سر می‌برند. مردمانی که امروزه دچار دگردیسی شده‌اند؛ قصه برادرهایی که برادر بوده‌اند و اکنون تقاصش را می‌پردازند.
در بخشی از پشت جلد این رمان می‌خوانیم:

«یادش نمی‌آید برای مدت طولانی جایی ایستاده و لباس نو تنش بوده. تا جایی که می‌داند و یادش می‌آید سالی یک دست لباس بیشتر نخواسته برایش بخرند. از ول گشتن در خیابان‌ها هیچگاه خوشش نیامده است. پدرش بارها به او گفته هرکس سر کوچه بایستد و دید بزند همه مردم فکر می کنند او لاتی آسمان جل است. هر وقت پسر دانشجوی همسایه‌شان در زمان کودکی اش می پرسید دوست داری لات باشی یا لوطی، با لبخندی روی لب پاسخ می داد لوطی.»

از «ناصر نخزری مقدم» پیش از این سه مجموعه داستان کوتاه «غریبه»، «استخوان » و مجموعه «داستان سالم، زیبا و لطیف» به طور مشترک با دو نویسنده دیگر منتشر شده است. 
رمان «تقاص برادری» در 158 صفحه به قیمت 9000 تومان توسط «نشر آموت» منتشر شده است.

آخرین ویرایش: یکشنبه 14 دی 1393 07:44 ق.ظ

 

تعداد کل صفحات ( 46 ) ... 6 7 8 9 10 11 12 ...