از نکات برجسته و مثبت فعالیت خبری آقای پرویز خلیجی نگاه وی به مسایل مبتلابه بخش دیلم در آن زمان بوده و بنابراین خبرهای متعددی راجع به دهستان لیراوی در خبرها و گزارش های ارسالی وی دیده می شود. اینک به دو خبر از این خبرنگار پیشکسوت که در روزنامه آیندگان درج شده می پردازیم

خبر اول  مربوط به پنجشنبه دهم آذر ۱۳۵۶ است

با این عنوان " بدنبال ریزش باران ارتباط روستاهای لیراوی قطع شد"

بندر دیلم- ارتباط روستاهای لیراوی با ریزش نخستین بارندگی قطع شد و ۲۰ هزار جمعیت روستاهای این منطقه دچار سرگردان شدند. منطقه لیراوی که بیش از ۲۶ روستا دارد و جمعیت آن بالغ بر ۲۰ هزار نفر است متاسفانه فاقد راههای ارتباطی است و چون راهی که این روستاها را به یکدیگر مرتبط می سازد خاکی است با ریزش نخستین بارندگی خراب می شود و روستاییان نمی توانند برای تهیه وسایل مورد نیاز با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. مردم انتظار دارند اداره کل تعاون و امور روستایی استان بوشهر به این مساله مهم رسیدگی کرده راه حل مناسبی برای آن پیدا کنند

 خبر دوم نیز به مسایل بهداشتی و درمانی مربوط می شود با این عنوان"روستاهای لیراوی مامای تحصیلکرده ندارند" این خبر را پرویز خلیجی ارسال کرده که در روز چهارشنبه ۱۱ آبان ۵۶روزنامه آیندگان منتشر شده است.

بندر دیلم- روستاهای لیراوی در بندر دیلم با داشتن جمعیتی نزدیک ۲۰هزار نفر از وجود  قابله روستایی یا مامای تحصیلکرده محروم هستند.

عده ای از اهالی این روستاها با مراجعه به دفتر نمایندگی آیندگان در دیلم گفتند وجود حداقل یک قابله تحصیلکرده و متخصص در این منطقه ضرورت دارد. امیدواریم مسئولان بهداری و بهزیستی در این مورد اقدام کنند.

منبع: http://khebarnehgar.blogfa.com/post/27